Pénz az árakat megjelenítő kategória = az árakat kifejező termék – képes különböző termékek cserearányait összehasonlítani.

A pénz különleges termék, mert

 • minden áru benne fejezi ki az értékét – általános, egyenértéket
 • közvetlen, kicserélhető – bármilyen más árura elcserélhető
 • elfogadása kötelező, értékét az állam garantálja

A pénz funkciói

 1. értékmérő illetve érték aránymérő funkció: képes összehasonlítani az egyes áruk hasznosságát, értékességét, minőségét – ezeket a különbségeket az ár segítségével fejezi ki (a mai pénz értékarányt mér)
 2. forgalmi eszköz funkció: az áruk cseréjét közvetíti (pl. adás-vétel)
 3. fizetési eszköz funkció: ha a vásárlás ellenértékét hitelből fedezi a vevő – a vásárlás és az ellenérték megfizetése szétválik (pl. váltó)
 4. felhalmozási funkció (kincsképzés): a pénz ilyenkor a vagyontartás formája, aminek feltétele a pénz értékállósága
 5. a pénz szerepe a nemzetközi elszámolásokban (világpénz): ilyenkor a pénz ára az árfolyam, amely megmutatja, hogy hány belföldi pénzegységet kell egy külföldi pénzegységért adni (valuta, deviza)

A mai modern pénz

Az aranypénzrendszer az 1929-33-as világgazdasági válságot követő években megszűnt – a mai pénzt nem lehet aranyra átváltani (Brutton Woods-i egyezmény 1944).
Ennek a pénznek nincs belső értéke, de rendelkezik a pénz lényeges funkcióival és így képes betölteni a pénz feladatait. A mai pénz hitelpénz, vagyis a bank hitelnyújtás segítségével hozza létre (hitelpénz – bankpasszíva)

Mai pénz formái

 1. készpénz: bankjegy, érme
 2. bankszámlapénz: a vállalatok közötti elszámolás egyik eszköze, mert így a termelés vagy jóváírás egy egyszerű könyvelési művelettel elvégezhető (a forgalomban lévő pénznek ez több, mint 90%-a)

Attól függően, hogy ki teremtette a pénzt megkülönböztetünk

 • jegybank pénzt
 • kereskedelmi bank pénzt (csak saját ügyfelein belül képes pénzteremtésre)

A pénzteremtésnek 2 alapvető módja van

 • hitelnyújtás
 • külföldi fizetőeszköz vásárlás

Bankrendszer

Bank: olyan vállalkozás, amely üzletszerűen pénzügyi szolgáltatások nyújtásával foglalkozik.
Bankrendszer: egy ország bankjának, pénzintézeteinek összessége.

1. Egyszintű bankrendszer

Egy központi bank végzi a pénzügyi műveleteket (valamennyit) – monopóliumai a bankjegy kibocsátás, hitelnyújtás, számlavezetés és devizagazdálkodás.
Ez a bankrendszer kizárja a piac, illetve a gazdasági hatékonyság követelményét és így a központi akarat (politikai, gazdasági) végrehajtója lesz.
Magyarországon 1947-87-ig működött.

2. Kétszintű bankrendszer

Elemei

 • jegybank: az állam bankja. Feladata a pénzmennyiség szabályozása, a kereskedelmi bankok irányítása a tanult eszközökkel
 • kereskedelmi bankok: magántulajdonban vannak – profit érdekeltek – hitelnyújtásnál, betételhelyezésnél, devizaműveletnél biztonságra, nyereségre törekednek. Jegybanktól függnek, áru és pénzforgalom zavartalansága érdekében működnek

Ennek a bankrendszernek előnye, hogy a pénz áramlását piaci szempontok irányítják, azaz a kereskedelmi bankok az ügyfeleknek csak akkor fognak hitelt nyújtani, ha annak visszafizetése biztosítottnak látszik – az állami akarat közvetlenül nem tud érvényesülni, mert a jegybank nincs közvetlen kapcsolatban az ügyfelekkel.