Fizetés nélküli szabadság feltétele:

 • hogy írásos orvosi igazolás
 • hogy állandó otthoni ápolásra szorul.
 • Kötelező megadnia a munkáltatónak.
 • Maximum 2 évre adható, de a foglalkoztató saját belátása szerint meghosszabbíthatja.

Ápolási díj (1993. III. szociális törvény szabályozza)

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú személy részére biztosított anyagi hozzájárulás.

Alanyi jogon jogosult

 • hozzátartozó, aki az önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletre szoruló
 • súlyosan fogyatékos vagy
 • tartósan beteg 18 év alatti gyermek gondozását, ápolását végzi.

Méltányosságból megállapítható:

 • hozzátartozónak is, aki 18. év feletti tartósan beteg személyt ápol
 • Szolgálati idő, nyugdíjjárulékot vonnak belőle.
 • Önkormányzat és a központi költségvetés finanszírozza
 • Max 4 órás munka vállalható mellette, otthon időkorlát nélküli. Nyugdíj mellett csak akkor igényelhető, ha a nyugdíjba vonulás előtt már 10 évet gondozott.
 • Összege: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege

Az önkormányzat jegyzője a fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végző személy kérelmére emelt összegű ápolási díjat állapít meg, mely azonos az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130 %-val.

Fokozott ápolást igénylő az a személy, aki mások személyes segítsége nélkül önállóan nem képes étkezni, tisztálkodni, öltözködni stb.

Kérelemhez csatolni kell:
Háziorvos igazolását arról, hogy az ápolt súlyosan fogyatékos, tartósan beteg személy