Pótszabadság: 1992. évi 22. tv. ( MT)

 • Nyilatkozat alapján bármelyik szülő igénybe veheti.
 • Gyermek születésének évétől, 16. életév betöltésének évéig jár.
 • 1 gyerek után 2 munkanap
 • 2 gyerek után 4 munkanap
 • 2-nél több gyerek után 7 munkanap.
 • Munkáltató finanszírozza, távolléti díj jár utána

Családi adókedvezmény: 1995. évi 117.tv. (SZJA)

Jogosult:

 • a családi pótlékra jogosult 3 vagy több gyermeket nevelő szülő,
 • nevelő szülő
 • hivatásos nevelő.
 • gyermekenként 4.000.-Ft/hó.

Családi pótlék: 1998. évi 84.tv. (CST)

Jogosult:

 • vér szerinti, örökbefogadó szülő, a szülővel együtt élő házastárs
 • saját háztartásában nevelt gyermeke örökbe kívánja fogadni és az eljárás már folyamatban van
 • 16. életévét betöltött, a szülői házat gyámhivatali engedéllyel elhagyó kiskorú szülő a saját háztartásában nevelt gyermek után
 • nevelő szülő hivatásos. nevelő. szülő, gyám

Igénylés: MÁK Regionális Igazgatóságán írásban. Központi költségvetés finanszírozza.

Étkezési térítési díjkedvezmény (normatív kedvezmény) (2001. 31. tv)

 • három vagy többgyermekes családoknál gyermekenként 50%-ban
 • A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.
 • Nappali oktatás befejezéséig jár.

Ingyenes tankönyv (normatív kedvezmény): 2001. évi 37. tv.

Jogosult:

 • tartósan beteg
 • fogyatékos, halmozottan fogyatékos
 • pszichés fejlődési zavarai miatt tanulmányokban akadályoztatott
 • 3 vagy többgyermekes családban él
 • nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.
 • Az iskola igazgatójának leadni az igényt a megfelelő igazolásokkal együtt.