A tb járulék alapja:

A foglalkoztató által a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony alapján kifizetett járulék alapot képező jövedelem ideértve azt a jövedelmet is, amelyet a biztosítottnak a más foglalkoztatónál fennálló biztosítási jogviszonyára tekintettel juttat.

Járulék:

 • nyugdíjjárulék
 • magán-nyugdíjpénztári tagdíj,
 • egészségbiztosítási járulék,
 • társadalombiztosítási járulék,
 • táppénz-hozzájárulás,
 • egészségügyi szolgáltatási járulék,
 • korkedvezmény-biztosítási járulék.

Járulékalapot képező jövedelem:
1997 évi 80. Tv

 • összevont adóalapba tartozó, az önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételnek azon része, amelyet az adóelőleg számításánál jövedelemként kell figyelembe venni.
 • tanulószerződésben meghatározott díj
 • hallgatói munkadíj,
 • hivatásos nevelőszülői díj
 • ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony alapján fizetett ösztöndíj,
 • felszolgálási díj, a borravaló

Járulékalapot nem képező jövedelmek:

 • foglalkoztató által megállapított és folyósított társadalombiztosítási ellátás, valamint szociális ellátásnak nem a foglalkoztatót terhelő összege (táppénz)
 • késedelmes teljesítés miatt fizetett kamat
 • jövedelmet pótló kártérítés
 • foglalkoztató által az önkéntes biztosító pénztárba a tag javára havonta fizetett tagdíj összegének az a része, amely havonta nem haladja meg a minimálbér 50%-át
 • egészség és önsegélyező pénztárnál pedig a minimálbér 20%-át
 • szerzői jogi védelem