Jövedelem:

A magánszemély által az adóévben bármilyen címen és formában megszerzett bevétel egésze vagy a törvényben elismert költségekkel csökkentett része.  Költségként mindig csak a bevétel elérése érdekében felmerült kiadás számolható el.

A személyi jövedelemadó törvény alapján megkülönböztetünk:.

1. Összevont adóalapba tartozó jövedelmek:

  • önálló tevékenység (pl.: egyéni vállalkozó vállalkozói kiléte, megbízási jogviszony, mezőgazdasági őstermelő, bérbeadásból származó jövedelem)     
  • nem önálló tevékenység (pl.: munkaviszonyból származó jövedelem, tárasa vállalkozó tagi kivét, Gt. vezető tisztségviselőjének a tiszteletdíja, segítő családtag jövedelme, képviselők jövedelme)     

2. Külön adózó jövedelmek (nem része az összevont adóalapnak)

  • Egyéni vállalkozó adóalapja után fizetendő vállalkozói szja és az adózás után vállalkozói jövedelem után vállalkozói osztalékadót fizet.
  • Vagyonátruházásból származó jövedelmek (Ingó25%, ingatlan 25%, öröklési szerződésből szárazó jövedelem 25%)
  • Tőkejövedelmek (kamatjövedelem 20%, osztalék 25%, 35%, árfolyamnyereség 25%, vállalkozásból kivont jövedelem25%)
  • Természetbeni juttatások 54% (magáncélú telefonhasználat)
  • Vegyes jövedelmek: (kis összegű kifizetés 15 000 Ft-ig 36%, ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, ha nem az összevont adóalap részeként adózik 25%, nyeremény 25%)

Az adó mértéke:
Az adótábla 2009. évben:

A jövedelem összege:      Az adó mértéke:
0 – 1.700.000 Ft   (1 900 000 Ft 2009)       18 %  (17% 2009)   
1.700.001 Ft-tól       306.000 forint
és az 1.700.000 forinton felüli rész         36 %-a

7 137 000 Ft éves összjövedelem felett az e feletti rész 4% különadó

Adószámítás:

  • Sávos: minden hónapban a bért fel kell szorozni 12-vel, meghatározni az éves adót, abból levonni az adókedvezményt (ha jár), majd a maradékot el kell osztani 12-vel és abban a hónapban ennyi adót kell fizetni.
  • Göngyölítéses: össze kell adni az addig megszerzett adóelőleg alapokat, így kiszámítani az adótábla szerinti várható adót, majd csökkenteni kell a már megállapított adóelőlegek összegével.

SZJA- kedvezmények:

 

Kedvezmény fajtája Kedvezmény mértéke
Adójóváírás:  A bér 18 %-a, max. 11 340 Ft/hó, 1,25 m Ft-ig, 2.762 millióig csökken a bér és a jogosultsági határ különböztetések 9 %-val.
Magán nyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítés: A saját tagdíj kiegészítés 30%-a
Súlyosan fogyatékos magánszemély:  Havonta az év első napján érvényes minimálbér 5 százaléka.
Családi kedvezmény: Kedvezményezett eltartottanként 4 ezer Ft/hó, feltéve, hogy az adott hónap bármely napján az eltartottak létszáma a 3 főt eléri. 6 milliós összjövedelem fölött - gyerekszámtól függően - csökkenhet

Rendszeres jövedelem:

A havi rendszerességgel járó munkabér (illetmény, pótlék) helyett kifizetett távolléti díj, átlagkereset, a szerződés alapján havonta járó díjazás vagy egyéb jövedelem.

Nem rendszeres jövedelem:

A rendszeres jövedelem kategóriába nem tartozó jövedelem. Különösen a jutalom, törzsgárda jutalom, prémium, 13. havi illetmény és a rendkívüli munkavégzésért kifizetett juttatás (túlóra).