A foglalkoztatott nem fizet nyugdíjjárulékot és egészségbiztosítási járulékot

 • Járulékalapot képező természetbeni juttatás adóalapként megállapított értékének személyi jövedelemadóval növelt összege után nem kell egyéni járulékot fizetni
 • az adóköteles béren kívüli juttatás adóalapként meghatározott részének személyi jövedelemadóval növelt összege után nem kell egyéni járulékot fizetni
 • Felszolgálási díj és a borravaló után,
 • Jubileumi jutalom, a végkielégítés,
 • Újrakezdési támogatás,
 • Szabadságmegváltás jogcímen kifizetett juttatás,
 • Határozott időtartamú jogviszony megszüntetése esetén
 • Táppénzben, baleseti táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, ápolási díjban részesül
 • A foglalkoztatott a nyugdíjjárulékot (tagdíjat) a járulékalapul szolgáló jövedelme, legfeljebb a járulékfizetési felső határig.
 • Ha a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony nem áll fenn a teljes naptári évben, akkor a járulékfizetési felső határt a jogviszony időtartamával arányosan kell megállapítani.
 • A járulékfizetési felső határ számításánál figyelmen kívül kell hagyni továbbá azt az időtartamot, amelyre a foglalkoztatottnak járulékalapot képező jövedelme nem volt, így különösen, ha táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, baleseti táppénzben részesült, valamint a fizetés, díjazás nélküli időszakot.
 • A megállapított járulékfizetési felső határt időközben csökkenteni kell az említett időszakok naptári napjainak száma és a napi járulékfizetési felső határ szorzatával.