1995. évi 117. Tv. SZJA

A kifizetőre, a munkáltatóra irányadó közös szabályok

 • A kifizető, a munkáltató a kifizetéskor megállapítja a bevételt terhelő adóelőleget.
 • Az adóelőleg alapja (az adóelőleg-alap):
 • önálló tevékenységből származó bevétel esetében a bevételből a magánszemély nyilatkozata szerinti költség levonásával meghatározott rész (de legalább a bevétel 50 százaléka), míg e nyilatkozat hiányában a bevétel 90 százaléka;
 • nem önálló tevékenységből származó bevétel csökkentve a bevételből a levont szakszervezeti tagdíj;
 • az e törvény szerint költségként elszámolható kiadás fedezetére szolgáló bevétel (költségtérítés) esetében - az
 • külszolgálat, külföldi kiküldetés címén kifizetett bevételénél az irányadó mérték levonásával megállapított rész;
 • egyébként a bevétel teljes összege.
 • A magánszemély költségnyilatkozat legkésőbb a kifizetés (a juttatás) időpontjában teheti meg.
 • A magánszemély nyilatkozata alapján a kifizető, a munkáltató az e fejezetben meghatározottnál magasabb összegben is megállapíthatja az adóelőleget.

A kifizető adókötelezettségei

 • A kifizető által kifizetett bevételt terhelő adóelőleg egyenlő a bevétel alapján meghatározott adóelőleg-alap és az adótábla szerinti legmagasabb adókulcs (százalékos adómérték) szorzatával.
 • A magánszemély legkésőbb a kifizetés (a juttatás) időpontjában nyilatkozhat arról, hogy a kifizető az adóév elejétől összesítse az általa kifizetett, a magánszemély által az adóévben megszerzett bevételek alapján meghatározott adóelőleg alapokat, és az egyes kifizetett bevételeket terhelő adóelőleget és az így meghatározott összege alapján állapítsa meg; (göngyölítéses módszer);
 • művészeti tevékenységét önálló tevékenység keretében folytatja, e tevékenységből származó bevétele (i) után az adóelőleg-fizetési kötelezettséget a magánszemély adóelőleg fizetésére vonatkozó rendelkezések szerint teljesíti; ekkor a magánszemély nyilatkozata alapján a kifizető adóelőleget nem állapít meg.
 • A kifizető a bevételt terhelő adóelőleget levonja, a kifizetés (a juttatás) hónapját követő hónap 12. napjáig megfizeti, és bevallja.
 • Amennyiben a bevételt terhelő adóelőleg levonására nincs lehetőség, az adóköteles bevételről kiállított igazoláson a kifizető feltünteti a le nem vont adóelőleg összegét, és felhívja a magánszemély figyelmét arra, hogy az adóelőleg le nem vont részét a magánszemély köteles a negyedévet követő hónap 12. napjáig megfizetni. A kifizető az adóelőleg le nem vont részéről az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései szerint adatot szolgáltat az állami adóhatóság részére.