Munkáltatói adó megállapítás

 • A munkáltatói adó megállapításra nyilatkozatot adó magánszemély adóját az adózás rendjéről szóló törvény szerint a munkáltató állapítja meg és számolja el.
 • Az adó elszámolást vállaló munkáltató az adóévben megszerzett összes olyan bevétel figyelembevételével, amelyet a magánszemély az említett nyilatkozat hiányában köteles lenne önadózóként bevallani a magánszemély jövedelmét és az azt terhelő adót megállapítja és bevallja, az adót megfizeti, túlfizetés esetén az adókülönbözetet a magánszemélynek visszatéríti, valamint az előzőek elszámolásáról bizonylatot állít ki a magánszemély számára.
 • Az M29 bevallási nyomtatványon történik, melyet elektronikus úton kell beküldeni
 • Ehhez a magánszemély megadja a szükséges igazolásokat, nyilatkozatot az önkéntes kölcsönös pénztári adójának átutalásáról.
 • Csak akkor kérheti, ha jövedelmét ugyanazon munkaviszonyban vagy kizárólag időrendben egymást követő időszak (ok)ban fennálló munkaviszonyban szerezte.
 • A munkáltatói adó megállapítás során a jövedelem meghatározásakor tételes költségelszámolásnak nincs helye.
 • A munkáltató adó-megállapítását kérőnek erről az adóévet követő év február 15. napjáig kell nyilatkoznia.
 • A munkáltató az adóalapot és az adót a magánszemély nyilatkozata alapján, az adóévet követő év március 20-áig átadott igazolások figyelembevételével az adóévet követő év május 20-áig állapítja meg és erről igazolást ad. A munkáltató az adó megállapítást az adóévet követő év június 10-éig elektronikus úton továbbítja az állami adóhatósághoz. Amennyiben az adóhatóság a munkáltató adó-megállapításával szemben adóhiányt állapít meg, az adóhiányt a magánszemélynek kell megfizetnie.
 • Az adókülönbözettel a munkáltató június 10-ig számol el a munkavállalóval.

Adóbevallás:

 • A munkáltató, a kifizető havonként, a tárgyhót követő hó 12-éig elektronikus úton bevallást tesznek az adó- és/vagy TB kötelezettséget eredményező, magánszemélyeknek teljesített kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő valamennyi adóról.
 • A munkáltató havi (N. éves, vagy éves) kötelezettségei közé tartozik:
 • 09T1041 bejelentő lapon a biztosítottak be- és kijelentése
 • 0901 bevallás nyomtatványon a szakképzési hozzájárulás és a rehabilitációs hozzájárulás történő bevallása
 • munkáltató és munkavállaló adatai,
 • FEOR száma,
 • jogviszony kezdete-vége,
 • heti munkaórák száma,
 • magánnyugdíj pénzár kódja, neve, tagság időtartama
 • összevont adóalapba tartozó jövedelmek,
 • SZJA,
 • különadó,
 • egyéni nyugdíjjárulék és magánnyugdíj tagdíj (9,5% vagy 8% és 1,5%),
 • egészségbiztosítási járulékok (4% és 2%),
 • munkáltatói TB nyugdíj 24%,
 • egészségbiztosítási járulék (4,5% és 0,5%
 • munkaadói járulék (3%),
 • munkavállalói járulék (1,5%),
 • tételes EHO
 • START kártya,
 • AM könyvvel történő foglalkoztatásról,
 • 09M30 munkáltatói igazolás SZJA bevalláshoz,
 • Járulékigazolások, NYENYI lapok, adatszolgáltatások