A társadalombiztosítási jogviszony alanyai a társadalombiztosítás kiadásaihoz a következő jogcímeken járulnak hozzá:

 • társadalombiztosítási járulék;
 • egyéni járulék;
 • egészségügyi szolgáltatási járulék;
 • táppénz-hozzájárulás;
 • egészségügyi hozzájárulás;
 • magánszemély egészségügyi szolgáltatási járuléka

 Társadalombiztosítási járulék a foglalkoztatót (társas vállalkozást), illetve az egyéni vállalkozót terheli.

Egyéni vállalkozó járulékának alapja és mértéke:

Az egyéni vállalkozó önmaga után 29% Tb járulékot fizet, 6% EBJ, 9,5% NYJ-ot fizet.

Alapja:

 • a kivét, de legalább a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér
 • kezdőnek minősülő egyéni vállalkozó esetében függetlenül a kivét összegétől a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér
 • Az átalányadózó egyéni vállalkozó esetében az átalányadó alapja, de legalább a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér

Társas vállalkozó járulékának alapja és mértéke:

A társas vállalkozó önmaga után fizet: 29% TBJ, 6% EBJ, 9,5% NYJ

Alapja:

 • A személyes közreműködésére tekintettel kiosztott járulék alapot képező jövedelem, de legalább a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér, feltéve, hogy a társas vállalkozó bejelentést tesz az adóhatóságnak, hogy tagi jövedelme nem éri el havonta a minimálbér kétszeresét.

Nem kell az egyéni és társas vállalkozónak a minimálbér alapul vételével a járulékot fizetni arra az időszakra, amikor:

 • táppénzben, baleseti táppénzben, terhességi gyermekágyi segélyben, GYED-ben részesül
 • gyes-en, GYET-ben, ápolási díjban részesül,
 • sorkatonai (polgári) tartalékos katonai szolgálatot teljesít;
 • fogva tartott;
 • ügyvéd, szabadalmi ügyvivő kamarai tagságát szünetelteti. 

Járulékfizetés több biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony egyidejű fennállása esetén

 • Ha a biztosított legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonnyal rendelkezik, az egyidejűleg fennálló, biztosítási kötelezettség alapjául szolgáló további jogviszonya alapján nem fizet 2 % pénzbeli egészségbiztosítási járulékot.
 • A heti 36 órás foglalkoztatás megállapításánál az egyidejűleg fennálló munkaviszonyokban előírt munkaidőt össze kell számítani.
 • A társadalombiztosítási járulék, az egészségbiztosítási járulék és a nyugdíjjárulék (tagdíj) alapja a ténylegesen elért járulékalapot képező jövedelem, (ha egy hónapban egyáltalán nincs vállalkozói kivétje, akkor járulékfizetési kötelezettséges sincs.)

Járulékok bevallásának és megfizetésének időpontja tárgyhónapot követő hónap 12.