Év végi feladatok:

  • A magánszemély, írásban nyilatkozik a munkáltatójának arról, hogy az szja-t a munkáltató állapítsa meg és számolja el (NY29), vagy nem kéri a munkáltatói elszámolást (NY30).
  • A munkáltató az SZJA bevalláshoz (M30) a munkavállalók (és egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak) részére 01.31-ig igazolást ad ki az összevont adóalapba tartozó jövedelmekről, a levont adóelőlegről, adókedvezmények érvényesítéséről (a munkavállalók nyilatkozatai alapján: adójóváírás, adóterhet nem viselő járandóság adójáról, súlyos fogyatékossági tényről, magánnyugdíjat kiegészítő befizetés 30%-ról, családi kedvezmény figyelembevételéről), különadó alapjáról és összegéről és az igazolás tartalmaz-e halmozott adatot.
    Járulékigazolást ad a levont járulékokról és a járulék alapról.

Munkáltatói adó megállapítás

  • Az M29 bevallási nyomtatványon történik, melyet elektronikus úton kell beküldeni.
  • Ehhez a magánszemély megadja a szükséges igazolásokat, nyilatkozatot az önkéntes kölcsönös pénztári adójának átutalásáról.
  • Csak akkor kérheti, ha jövedelmét ugyanazon munkaviszonyban vagy kizárólag időrendben egymást követő időszak (ok)ban fennálló munkaviszonyban szerezte.
  • A munkáltatói adó megállapítás során a jövedelem meghatározásakor tételes költségelszámolásnak nincs helye.
  • A munkáltató adó-megállapítását kérőnek erről az adóévet követő év február 15. napjáig kell nyilatkoznia.
  • A munkáltató az adóalapot és az adót a magánszemély nyilatkozata alapján, az adóévet követő év március 20-áig átadott igazolások figyelembevételével az adóévet követő év május 20-áig állapítja meg és erről igazolást ad. A munkáltató az adó megállapítást az adóévet követő év június 10-éig elektronikus úton továbbítja az állami adóhatósághoz. A munkáltató és a munkavállaló közötti elszámolás június 10-ig történik meg. Amennyiben az adóhatóság a munkáltató adó-megállapításával szemben adóhiányt állapít meg, az adóhiányt a magánszemélynek kell megfizetnie.