Munkaadói járulék

A munkaadó a munkavállaló részére munkaviszonya alapján kifizetett és elszámolt bruttó munkabér, illetmény (kereset), valamint végkielégítés, jubileumi jutalom, a betegszabadság idejére adott díjazás, személyi jövedelemadó köteles természetbeni juttatás, étkezési hozzájárulás, üdülési hozzájárulás után 3 százalék munkaadói járulékot köteles fizetni.

Munkavállalói járulék

  • A munkavállaló járulékként a munkaadótól kapott bruttó munkabér, illetmény 1,5 százalékát köteles fizetni. Ez a rendelkezés nem vonatkozik arra, aki öregségi, rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugdíjban részesül, illetőleg arra jogosulttá vált.
  • Munkaviszonynak tekintendő továbbá a biztosított bedolgozói jogviszony, a szövetkezeti tag munkaviszony jellegű foglalkoztatása, a hivatásos nevelőszülői jogviszony, az alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatott, e kifizetéseket is terheli munkaadói ás munkavállalói járulékfizetési kötelezettség. A szövetkezeti tag munkaviszony jellegű foglalkoztatása is munkaviszonynak minősül.
  • Nem minősül munkaviszonynak a megbízási valamint a vállalkozási jogviszony alapján végzett munka, így járulékfizetési kötelezettség sem terheli..

A munkaadói, munkavállalói járulék fizetési kötelezettség teljesítése

  • A munkaadói és munkavállalói járulék bevallásának, befizetésének ellenőrzése az állami adóhatóság feladata.
  • A munkaadó a munkaadói és a levont munkavállalói járulékot az elszámolt hónapot követő hó 12. napjáig köteles befizetni.

Szakképzési hozzájárulás:

  • Alanyai azok, akik a társasági adó alanyai, szja alanyai közül csak az egyéni vállalkozó, ha alkalmazottat foglalkoztat.
  • A szakképzési hozzájárulás alapja: a bérköltség (alapbér, törzsbér, bérpótlék, kiegészítő fizetés, prémium, jutalom, 13. havi fizetés, felmondási időből a felmentésre utolsó napon kifizetett munkabér, egyszeri és eseti megbízási díjak, tanfolyami előadók díjazása, tiszteletdíj, stb. Mértéke a bruttó kötelezettség 1,5%-a.
  • A sztv.hatálya alá tartozó kötelezett a hozzájárulást az üzleti évre, egyéb kötelezett a naptári évre állapítja meg.

Bevallása:
I. félévre vonatkozó szakképzési hozzájárulást 0901-es bevalláson július 20-ig, a II. félévre vonatkozó szakképzési hozzájárulást pedig tárgyévet követő év február 15-ig kell benyújtani, illetve megfizetni.