Foglalkoztató:

Biztosítottat foglalkoztat vagy biztosítottnak fenn-álló jogviszonyára tekintettel járulékalapot képező jövedelmet ad

Biztosított:

 • aki a TB valamennyi ellátására jogosultságot szerezhet
 • aki biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban áll, ezért vele szemben kötelezettséget kell megállapítani

Járulékok

 • Foglalkoztatót terheli:
 • nyugdíj biztosítási járulék: 24%,
 • természetbeni eb járulék 4,5%, pénzbeli eb járulék 0,5%,
 • 3% munkaadói járulék, 1,5%
 • szakképzési járulék,
 • tételes EHO

Biztosított által fizetendő járulékok mértéke:

 • 9,5% nyugdíjjárulék (1,5% nyugdíjjárulék + 8% tagdíj),
 • természetbeni eb járulék: 4%, pénzbeli eb járulék 2%,
 • 1,5% munkavállalói járulék
 • A foglalkoztatónak havonként, a tárgyhónapot követő hó 12-ig elektronikus úton kell járulékbevallást benyújtania és járulékadatot szolgáltatnia. A foglalkoztatót terhelő járulékokat és a foglalkoztatottól levont járulékokat és tagdíjat a tárgyhónapot követő hónap 12-ig kell megfizetni az APEH-nál vezetett számlákra

Adóbevallás:

 • A munkáltató, a kifizető, havonként, a tárgyhót követő hó 12-éig elektronikus úton bevallást tesznek az adó- és/vagy tb kötelezettséget eredményező, magánszemélyeknek teljesített kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő valamennyi adóról - kivéve a kamatjövedelem adóról -, járulékról.
 • Az adóbevallás benyújtásában akadályozott adózó az akadályoztatás megszűnését követő 15 napon belül tesz adóbevallást. A késedelem igazolására vonatkozó kérelmet a bevallással egyidejűleg kell benyújtani.

Foglalkoztatónak nem minősülő, kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó    

 • Az az egyéni vállalkozó számít kiegészítő tevékenységűnek, aki saját jogú nyugdíjasként vállalkozik.
 • Az előrehozott, a korengedményes vagy a szolgálati nyugdíját szüneteltető egyéni vállalkozó is kiegészítő tevékenységű.
 • A kiegészítő tevékenységű egyéni vállalkozó egészségügyi szolgáltatási járulékként napi havi 4 500 Ft-t köteles fizetni minden vállalkozásában, akkor is ha nincs kivétje. Továbbá 9,5% nyugdíjjárulékot fizet. Alapja a vállalkozói kivét, átalányadózó esetén az átalányadó alapja. Az evás kiegészítő tevékenységű egyéni vállalkozó nyugdíjjárulékot az EVA alap 10%-a után fizeti meg, a nyugdíjjárulékot max a járulékfizetési felső határig kell megfizetni.
 • A nyugdíjas egyéni vállalkozónak tételes EHO-t nem kell fizetni.
 • Bevallási és befizetési kötelezettsége:
 • A kiegészítő tevékenységű egyéni vállalkozónak az egészségügyi szolgáltatási, illetve a nyugdíjjárulékot n.évente, a negyedévet követő hónap 12. napjáig kell megfizetnie és  tárgyévet követő év február 15-ig kell a szja -bevallásában bevallania