Az állam gazdasági feladatai

A magánszféra (vállalatok) nem tudja biztosítani a gazdaság zökkenőmentes működését pl. munkanélküliek, infláció súlyos szociális problémákat okoz – ezek megoldása az állam feladata is.

Az állam a magánszféra gazdálkodását úgy segíti, hogy:

 • ellát olyan tőkeigényes, kis profitot hozó tevékenységeket, amely a magánszféra számára nem elég gazdaságos pl.: vasúti közlekedés, energiatermelés, útépítés stb.)
 • megteremti a magántőke számára a tőkebefektetés biztonságát pl.: megrendeléseket ad, nemzetközi egyezményeket köt, kiépíti az infrastruktúrát
 • segít a szociális problémák megoldásában pl.: munkanélküli segély, egészségügyi ellátás, oktatás stb.

Az állami beavatkozás formái:

 1. költségvetési politika = fiskális politika: a bevételek és kiadások nagyságával, szerkezetével képes szabályozni
 2. pénzügy politika = monetáris politika: a pénzmennyiség nagyságával tud szabályozni pl.: kamatpolitika, árfolyam

Költségvetési politika

Az államháztartás részei:

 • központi (kormányzati – Állami Költségvetés)
 • önkormányzatok
 • Társadalombiztosítási Alap
 • elkülönített állami pénzalapok: csak arra használható, amire befizették (megpántlikázott pénz)

Állami Költségvetés

Olyan mérlegszerű kimutatás, amelynek egyik oldalán az állam bevételei, másik oldalán a kiadási szerepelnek.

 • bevételek: adók, illetékek, vámok
 • kiadások: működési kiadások, önkormányzati támogatás, felhalmozás, adósság törlesztése.
 • egyenleg:
  deficit kiadás > bevétel
  szuficit bevétel > kiadás
  ficit bevétel = kiadás

Állami Költségvetés bevételi forrása: az adó

Az állam által törvényben előírt fizetési kötelezettség, amelyért közvetlen ellenszolgáltatás nem jár. A be nem fizetőt szankció (büntetés) terheli.

Az adó fajtái

 • jövedelemtől függő (szja) illetve független (áfa)
 • közvetett és közvetlen adók (az adót viselő és befizető megegyezik vagy nem)
 • adó mértéke szerint lehet lineáris (társasági adó), progresszív (szja), degresszív

Az adóztatás hatása

 1. adó növelésének hatása a keresletre
  • a háztartás elkölthető jövedelme csökken – kevesebb marad fogyasztási célra – a fogyasztói kereslet (c) csökken
  • a vállalati szférában a termelésre: a vállalkozásnál csökken a jövedelem – beruházási célra kevesebb marad, illetve csökken a vállalkozások meg a háztartások megtakarítása – csökken a beruházások forrása
   Mindezek eredményezik a beruházási kereslet (I) csökkenését.
   Az a, és b, pont együtt eredményezi az árupiaci kereslet (C+I) csökkenését
 2. adó növelésének hatása a kínálatra
  • a kereslet csökkenése miatt a kínálat is csökken
  • a dolgozók magasabb bért fognak követelni, és ha a bér nő, csökken a munkakereslet – csökken a kibocsátás
  • az adóemelés költségnövekedést is jelent, ami áremelkedéshez vezethet

Az adóztatás összhatása

Az adóztatás összhatása

Kormányzati kiadások

 1. a kormányzati megrendelések (G) hatására nő a kereslet (közvetlen hatás)
 2. a kormány transzfereket (Tr) juttat a háztartásoknak, aminek következtében nő a háztartás elkölthető jövedelme – nő a fogyasztási kereslet (C) (közvetett hatás)
  A két tényező együtt a keresletet növeli – inflációs veszélyt jelenthet.

Kormányzati kiadás (G + Tr) és az adók együttes hatása

Kormányzati kiadás és az adók együttes hatása


A kormányzati kiadások növelése és az azonos mértékű adóemelés nem semlegesíti egymást, mert a kormányzati kiadások hatása erősebb.