Makroökonómiai kereslet

Tegyük fel, hogy a keresletet csak a jövedelem és az azt meghatározó tényezők befolyásolják – első lépés jövedelem szint meghatározása

Két szereplős modell esetén:

Y = C + I
YD = C + I

C = fogyasztási cikkek kereslete
I = beruházási javak iránti kereslet
Makroszintű fogyasztás vizsgálata: a jövedelem és a fogyasztás kapcsolata.

Fogyasztási függvény

Minden tervezett jövedelemszinthez (Y) a tervezett fogyasztást, keresletet rendeli hozzá.

A fogyasztási kereslet megtakarításához ismerni kell

  • a fogyasztási határhajlandóságot (c): az a szám, amely megmutatja, hogy a gazdaság fogyasztói minden újabb jövedelemegység hányad részét kívánják fogyasztási cikkekre fordítani. Ez adja a fogyasztási függvényt
  • az autonóm fogyasztást (Co): egységnyi fogyasztás akkor is megvalósul, ha nincs jövedelem

C(Y) = Co + cY

Co = itt fogja metszeni a függőleges tengelyt
C(Y) = fogyasztás a jövedelem függvényében
c = a függvény meredekségét adja

Megtakarítási függvény S(Y)

A várt jövedelemhez tervezett megtakarítás.

Jellemzői

  • a függőleges tengelyt ugyanolyan távolságban metszi az origótól, mint a fogyasztási függvény, csak az előjel negatív – a jövedelemtől független megtakarítás az autonóm megtakarítás – Co = So
  • megtakarítási határhajlandóság: s = 1 – c
  • megtakarítási függvény
    S(Y) = So + Sy
    S(Y) = - Co + (1-c)Y

Beruházás

Nettó beruházás a tőkeállomány bővítése (bruttó-pótlás).
Beruházási tevékenység időigényes – döntéshozatalkor más feltételek állhatnak fenn, mint a beruházás üzembe helyezésekor – jelen van a bizonytalanság – kockázat nélkül nincs tőkebővítés.
Tegyük fel, hogy a beruházási kereslet a jövedelemtől független és állandó, mert egyetlen időszakot vizsgálunk.
A piaci összkereslet: fogyasztási + beruházási kereslet

YD = C + I

Beruházási tevékenység motivációja: a profit

De ez a profit csak későbbi időpontban lesz esedékes, mert a beruházáshoz időre van szükség – ha jók a profit kilátások akkor megindulnak a beruházások (és fordítva) – a beruházások és a profitkilátások között egyenes arány van.
A beruházáshoz általában hitelre van szükség, a hitelnek ára van (kamat) – a kamatláb nő akkor a beruházás költsége is nő – csökken a beruházási kereslet (és fordítva) – a beruházási kereslet és a kamatláb között fordított arány van.
A kamatláb meghatározza a beruházási keresletet, az pedig a makrogazdaság árupiaci keresletét. Az ábrából kiolvasható a kamatláb i0-ról i1-re nőtt (1.) a beruházási kereslet Io-ról I1-re csökkent (2.) – az összkereslet C + I-re csökken (3.)

Árupiaci kereslet (C + I) és az egyensúlyi jövedelem

Különböző jövedelem szintekhez különböző összkereslet tartozik, de egy olyan jövedelem szint van, amely megegyezik a fogyasztási és a beruházási kereslet összegével = egyensúlyi fogyasztás és beruházás összegével

Y = YD
várt jövedelem = várt kereslet


Az összes olyan pont, amely a lehetséges egyensúlyi jövedelmeket jelenti, azonos távolságokra kell, hogy legyen a két tengelytől, vagyis a koordináta-rendszert felező, 45°-os egyenes.
Ha a várt jövedelem nagyobb, mint a várt kereslet – túlkínálat, illetve fordítva.