Felvételi lap:

Dolgozó neve:…………………………………………… Születési név:……………………………………..…  Leánykori név:………………………………………
Szül. hely;év,hó,nap:…………………………………….  Anyja neve:……………………………………
Lakcím:…………………………………………………………………………………………………...
Adószám:…………………….  TAJ szám:……………………
Szem. Ig. szám:……………Telefonszám:……………………
Iskolai végzettsége:…………………… Biztosítási száma:…………
Állampolgársága:……………… Családi állapot:……………
Gyerekek száma:……..
    Név:……………………...
    Szül.hely;Év,hó,nap………………… TAJ sz.:……………
                                    ………………….              .……………
                                    ………………….             …………….      
Levonás,letiltás:         Van        Nincs      
Ha igen, kitől:…………………………………………
Családi kedvezményt igénybe kívánja venni (3 gyerek felett):            IGEN                  NEM
Adókedvezményt igénybe kívánja venni:   IGEN               NEM
Magán nyugdíjpénztár tag:                         IGEN               NEM
Melyik magán nyugdíjpénztár tagja:……………………….. Mikortól magánnyugdíj pénztártag? ………………………...
Nyugdíjas:                                                                                             IGEN                  NEM
Nyugdíjas törzsszám:…………… Nyugdíj összege:…………
   …………………………..
              aláírás
Cégnév:…………………………………………     Egység:…………………    Óraszám:…………….
Munkaviszony kezdete:…………………… ……
Munkakör:……………………………………………………
Bruttó havi bér:……………………………………………...
bankszámlaszám:……………………………………………
Pályakezdő:…………………………………………………
Start kártya:            VAN         NINCS                  
Száma:…………………..        -  érvényessége:…………..…
Étkezési utalvány:………………Utazási költség:    …………
Plusz juttatás:…………………………………………………

Dátum: 

közvetlen felettese