Munkaügyi kapcsolatok rendszere:

Munkaügyi kapcsolatok: 

Célja: 

 • az ütközések megelőzése
 • ellentétek feloldása
 • Konszenzusteremtés

Területei:

 • munkaadók és a szakszervezetek között: kollektív tárgyalások
 • Munkavállalók részvétele a döntéshozatalban: participáció

Kollektív tárgyalások:

Célja:

 • A munkaadók és a munkavállalók közötti megállapodás, úgynevezett kollektív szerződés kötése a munkavállalók igényeiről, a munkavállalók érdekérvényesítéséről. Alapelvként a megállapodást a szereplőknek maguknak kell betartani és a kialakult konfliktusokat békés úton, tárgyalásokkal kell megoldani.

Tartalma:

 • jövedelem megállapítása (tarifa, béremelési ütem, különböző juttatások)
 • tágabban értelmezett munkafeltételek (munkaidő, szabadság, képzés, alkalmazási és elbocsátási eljárások) rögzítése
 • a két fél közötti kapcsolatok elveinek, normáinak és szabályainak meghatározása.

Szereplői:

 • Egyik oldalon: a munkáltató, a munkáltatói érdekképviseleti szervezet, vagy több munkáltató
 • Másik oldalon: szakszervezet, illetve több szakszervezet

A participáció

A munkavállalók intézményesített részvételi lehetősége a vállalati döntési folyamatokban

 • elvileg a munkavállalók összességét megilleti
 • gyakorlatilag közvetett, képviseleti lehetőség --> szervezeti kerete: az üzemi tanácsok (ÜT)

Üzemi Tanácsok:

 • választására minden munkavállaló jogosult
 • választható: minden munkavállaló, aki legalább 6 hónap vállalati munkaviszonnyal rendelkezik.
 • közvetlen, titkos szavazás

Jogosítványai:

 • Együttműködési jog (jóléti célú pénzeszközök felhasználása)
 • Véleményezési jog
  1. munkavállalók nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedések tervezete (átszervezés, privatizálás, korszerűsítés)
  2. személyügyi nyilvántartás rendszerének kialakítása
  3. személyügyi terv
  4. képzési tervek; támogatások; korengedményes nyugdíjazás
  5. munkaszervezési módszerek
 • Tájékozódási jog
  1. gazdasági helyzetről
  2. beruházási tervekről
  3. bérek, likviditás, foglalkoztatás, stb.

Üzemi Tanácsok álláspont közlése: 15 napon belül