Korkedvezmény:

Korkedvezményre az szerez jogosultságot, aki a szervezet fokozott igénybevételével járó, továbbá az egészségre különösen ártalmas munkát végzett.

Az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárhoz képest kétévi korkedvezményben részesül:

 • az a férfi, aki legalább tíz és az a nő, aki legalább nyolc éven át korkedvezményre jogosító munkakörben, továbbá
 • az, aki legalább hat éven át egy légköri nyomásnál nagyobb nyomású légtérben dolgozott.

A korkedvezmény további egy-egy év:

 • a korkedvezményre jogosító munkakörben végzett minden újabb férfinél öt, nőnél négyévi, illetőleg
 • az egy légköri nyomásnál nagyobb nyomású légtérben végzett minden újabb háromévi munka után.

Korkedvezményre jogosító munkakörök:

A korkedvezményre jogosító munkakörök, munkahelyek jegyzékét a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi 81. törvény végrehajtásáról rendelkező Kormányrendelet tartalmazza.

Igazolás:

A korkedvezményre jogosító munkakörben eltöltött idő igazolására elsősorban a társadalombiztosítási nyilvántartások szolgálnak alapul. Ezen kívül munkakönyvvel, korabeli munkaügyi nyilvántartás alapján kiállított igazolással, levéltári iratok alapján, illetve a volt foglalkoztatónál működött korkedvezményes munkakörök vizsgálatára és igazolására létrehozott bizottság megállapításai alapján kiadott igazolással lehet bizonyítani, hogy a munkavállaló korkedvezményre jogosító munkakörben dolgozott.

Nyilvántartás:

 • NYENYI nyilvántartólapon kell lejelenteni a korkedvezményre jogosító munkakört (17)
 • Munkaügyi nyilvántartások:
  1. Munkaügyi nyilvántartólap
  2. Bérkarton
  3. Munkaszerződés és munkaviszony igazolás
  4. Jelenléti ív

Munkaköri alkalmassági vizsgálat:

Annak megállapítása, hogy egy meghatározott munkakörben és munkahelyen végzett tevékenység által okozott megterhelés a vizsgált személy számára milyen igénybevételt jelent és annak képes-e megfelelni.

A személyi munkaköri alkalmassági vizsgálat a fentiek alapján lehet:

 • Előzetes,
 • Időszakos és
 • Soron kívüli.