Általában ősszel ismétlődő feladat az őszvállalati tervezés részeként a következő évi továbbképzési terv összeállítása. Képzési tervvel biztosítható az optimális szakember-gárda. A képzési terv akkor jó, ha hosszabb programot tartalmaz, és ezt bontja fel a cég stratégiájának megfelelő időszakok szerint. A képzési terv tartalmazza, milyen továbbképzést kell megvalósítani, milyen ütemezéssel és létszámmal.

A HR terület ilyenkor egyeztetéseket folytat az üzleti és funkcionális vezetőkkel a képzési igényekről, a résztvevői keretlétszámokról, komplexebb képzési programok esetében külső partnerek bevonásával. Továbbá személyes interjúkon keresztül felmérik a munkavállalók képzési igényeit.

A képzés tervezésének alapjai:

  • Számba kell venni, hogy a személyi állomány és annak szakmai összetétele mennyiben felel meg a feladatoknak.
  • Meg kell tervezni, hogy milyen nagyságrendben kell belső átképzéssel, továbbképzéssel kielégíteni az igényeket, s mi az, amit külső képzéssel lehet megoldani.

A továbbképzési tervnek tartalmaznia kell:

  • A munkaerő-mérleg alapján mely szakmai területeken és hány fő átképzése, továbbképzése szükséges a szervezet stratégiájának teljes kibontakozásához, ennek évenkénti bontása.
  • Melyek azok az átképzések, továbbképzések, amik a saját szakemberekkel is végrehajthatók. 
  • Melyek azok a belső képzések, amelyeket külső szakembereket bekapcsolva lehet megvalósítani. Kikre és miben építenek?
  • Melyek azok a képzések, amelyeket csak a külső képző szervezetekkel lehet megvalósítani. Melyik szervezetek jöhetnek számításba a korábban megszerzett tapasztalatok alapján?
  • Az iskolarendszerben (szakképző-, középiskola, felsőoktatás) megoldható szakképzési területek (feltárása) meghatározása.
  • Az összes tervezett átképzés, szakképzés, továbbképzés költségei együtt és évenkénti bontásban