Az árupiaci kínálat

Termelési függvény: megmutatja hogyan változik a kibocsátás (Q), ha változik a munkaerő felhasználás, a tőke nagyságát (K) állandónak tekintjük.

Termelési függvény

Ha mégis figyelembe vesszük a beruházásokat, akkor nem a beruházás folyamatát hanem a beruházás előtti és utáni állapotot vizsgáljuk:  -re a tőkeállomány – azonos munkaráfordítást a beruházás után több tőkével alkalmaznak ami, nagyobb kibocsátást fog eredményezni – a termelési függvény fölfelé tolódik el.

Termelési függvény a beruházások figyelembe vételével

Munkapiac

Munkapiac

A munkakereslet a reálbér függvényében vizsgáljuk – a reálbér nő, kereslet csökken, mert a vállalati szféra így takarékoskodik az élőmunkával (és fordítva).
A munkakínálatot is a reálbér függvényében vizsgáljuk – ha W/P nő a kínálat is nő, mert magasabb bér esetén többen többet akarnak dolgozni (és fordítva).

Makrokínálat levezetése

Makrokínálat


Ismerjük a munkapiacot (II.) és a termelési függvény (III.), illetve tudjuk, ha az árszínvonal emelkedik a reálbér csökken (és fordítva) (I.)

Az ábra készítésének menete

  1. felrajzoljuk az ismert összefüggéseket (4 koordináta-rendszer)
  2. P0 árszínvonalhoz tartozik egy (W/P)0 reálbér és ez a munkapiacon egyensúlyi helyzet (L0) – a termelési függvény alapján az L0 létszám Y0 jövedelmet illetve kibocsátást produkál, ami P0 ár mellett a kínálati függvény egyik pontja = A
  3. nő az ár P0-ról P1-re – W/P csökken – a munkapiacon LsLD túlkereslet alakul ki (L) a tényleges munkaráfordítás L1 lesz. Az ehhez tartozó Y1 és P1 ár adja a kínálati függvény másik pontját = B
    csökken az ár P0-ról P2-re – W/P nő – munkapiacon Ls>LD, azaz munkanélküliség lesz, a tényleges munkaráfordítás L2, a hozzá tartozó kibocsátás Y2, ami P2-vel adja a kínálati függvény 3. pontját = C

A kínálati függvény megtörik az A pontban – a kibocsátás ott maximum, ahol a munkapiac egyensúlyban van Ls = LD

  1. ha az egyensúlyi reálbér nő a kibocsátás csökken (B)
  2. ha az egyensúlyi reálbér csökken a kibocsátás, akkor is csökken (C)
  3. mi csak a „normálisan” viselkedő pozitív meredekségű kínálati függvénnyel foglalkozunk (A és C pontok között)

Árupiaci kereslet
Költségvetési politika hatása az árupiaci keresletre
Árupiac és pénzpiac kapcsolata