A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza:

 • vállalat/cég jogállását,
 • szervezeti felépítését,
 • működésének belső rendjét,
 • a vállalaton belüli szervezeti egységek irányításának és vezetésének rendjét.

Célja:

 • szabályozza a vállalat/cég eredményes működéséhez szükséges egyes tevékenységi területek összehangolt működését.
 • egyértelmű útmutatást adjon a vállalat/cég munkavállalói részére az eredményes munkavégzéshez, a munkavállalók munkaszerződésben rögzített kötelezettségeinek maradéktalan betartásához.

 Tartalma lehet:

1. Általános szabályok

 • A vállalat jogállása
  1. Cégneve, székhelye, alapítása, tulajdoni viszonyai
  2. Cégjegyzékszáma Tevékenységi területe
 • Képviseleti és aláírása jog
  1. Törvényes képviselete 
  2. Döntéshozók főbb szervei és személyei
 • A vállalat / cég irányítási rendje
 • A munkaköri leírások szabályozása
 • A munkaköri leírások elkészítése, nyilvántartása

A munkaköri leírások tartalma:

 • Általános vezetői követelmények
 • Önálló és nem önálló szervezeti egységek
 • Szervezeti egységek vezetői, azok feladatai
 • Együttműködés 
 • Titokvédelem
 • Belső szabályozások rendje
 • Belső ellenőrzés rendszere
 • Kapcsolattartás a tömegtájékoztató szervezetekkel

2. Szervezeti rész

 • A vállalat / cég szervezeti felépítése
 • Munkaköri feladatok részletes leírása

3. Munkavégzésre vonatkozó alapszabályok

 • Egészségügyi alkalmasság 
 • Szabadság,
 • Munkavégzésre vonatkozó kötelezettségek
 • Munkavállaló felelőssége – vétkessége
 • Munkakötelezettség megszegése
 • Munkaközi szünet  
 • Higiénia, dohányzás