Munkaviszony határozatlan vagy határozott időre létesíthető, erről a felek a munkaszerződésben szabadon rendelkezhetnek. Eltérő megállapodás hiányában a munkaviszony határozatlan időre szól.
A határozott idejű munkaviszony időtartamát naptárilag, vagy más alkalmas módon kell meghatározni. 
Szólhat meghatározott feladat elvégzésére vagy munkavállaló helyettesítésére. Nem lehet azonban olyan esemény bekövetkezéséhez kötni, mely a felek akaratától függ.


Határozott munkaviszony Határozatlan munkaviszony
Rendes felmondás lehetősége nincs van
Rendkívüli felmondás lehet  van van
Felmondási idő nincs van
Felmentési idő nincs van
Törvényileg garanciális végkielégítés  nincs van

A határozott időtartamra szóló munkaviszony időtartama az öt évet nem haladhatja meg. Ha hat hónap már eltelt a korábbi határozott időtartamú foglalkoztatás megszűnése óta, akkor az újabb határozott idejű foglalkoztatásnál az 5 év „újrakezdődik”.

A határozott idejű munkaviszony határozatlan idejűvé alakul, ha a munkavállaló az időtartam lejártát követően legalább egy munkanapot, közvetlen vezetője tudtával tovább dolgozik. A 30 napos, vagy ennél rövidebb időre létesített munkaviszony csak annyi idővel hosszabbodik meg, amilyen időtartamra létrehozták.