Belépés esetén elkérendő papírok, igazolások:

 • személyi adatairól másolatok (személyi igazolvány, lakcímkártya, adó- és TAJ- kártya)
 • ha olyan munkakört tölt be: iskolai és egyéb képesítéseinek bizonyítványáról másolat
 • orvosi alkalmassági papír

Előző munkahelyének kilépőpapírjai:

 • Munkáltatói igazolás a jogviszony megszűnésekor
 • Adatlap 2008 a munkáltatótól származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony megszűnésekor
 • Igazolás a kifizetett egyéni járulék alapot képező kifizetésekről és levont járulékokról
 • Igazolólap a munkanélküli járadék megállapításához
 • Adatlap a bírósági végzéssel meghatározott tartási kötelezettségekről
 • Jövedelem igazolás az egészségbiztosítási ellátás megállapításához
 • Pótlap a nem rendszeres juttatásokról (ha van)
 • Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és egészségbiztosítási ellátásokról.

Az előző munkahelyről származó igazolások esetén az alábbi adatokra kell figyelni:

 • Legelőször is ellenőrizni kell, hogy a munkavállaló személyi adatai egyezzenek meg a kilépőpapírokon szereplő adatokkal.

Munkáltatói igazolás a jogviszony megszűnésekor:

 • Van-e levonandó tartozása-e?
 • A tárgyévben vett-e már ki betegszabadságot?
 • Részesült-e emelt összegű végkielégítésben?
 • Van-e magán nyugdíjpénztári tagsága? Ha igen, melyiknél
 • Van-e önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári vagy egészség/önsegélyező pénztári tagsága-e?

Adatlap 2008 a munkáltatótól származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony megszűnésekor:

 • Ezen a lapon szerepel az előző munkahelyen vagy az adott évben megszerzett jövedelmek, levont adóelőleg, a figyelembe vett adójóváírás és jogosultsági hónapok szám, stb.
 • Figyelni kell, hogy szerepel-e rajta korábbi munkáltatótól származó jövedelem?
 • Ha nem, de a TB kis könyvből látszik, hogy az adott évben több munkáltatónál is dolgozott, akkor a többi munkáltatótól származó igazolásokat is be kell kérni!
 • Figyelni kell azt is, hogy különadót vontak-e le tőle.

Igazolás a kifizetett egyéni járulék alapot képező kifizetésekről és levont járulékokról:

 • Itt látható, hogy mettől meddig és milyen órakeretben dolgozott az előző helyén.
 • Milyen mértékű magán nyugdíjpénztári kiegészítést fizettek meg.
 • Valamint a nyugdíjjárulék és egészségbiztosítási alapja és levont járulékai.
 • Ha azt tapasztaljuk, hogy nem vontak le tőle 2% egészségbiztosítási járulékot akkor nyugdíjasnak vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülőnek kell lennie. Kérjük be tőle a nyugdíjhatározatának a másolatát.

Igazolólap a munkanélküli járadék megállapításához:

 • Ezen szerepel az előző jogviszonyának kezdete, vége.
 • A megszűnésének a módja.
 • A betöltött munkaköre, feor száma-
 • A megszűnésekor átlagkeresete.
 • Illetve, hogy 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadságon volt-e?

Adatlap a bírósági végzéssel meghatározott tartási kötelezettségekről:

 • Itt szerepel, hogy van-e tartási kötelezettsége.

Jövedelem igazolás az egészségbiztosítási ellátás megállapításához:

 • Ha TB kifizetőhelynél dolgozunk és esetlegesen majd ellátást kell számfejtenünk, akkor nagyon fontos az igazolások megléte, hiszen ez alapján fogunk számfejteni. De ha nem kifizetőhelyként működünk, akkor is fontos, mert az OEP-hez ezeket az igazolásokat is le kell adni az általunk kiállított foglalkoztatói igazolással együtt, egy esetleges táppénzigény benyújtásakor.

Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és egészségbiztosítási ellátásokról:

 • A TB kis könyv másképpen. Itt láthatjuk, hogy milyen munkahelyeken, mettől-meddig dolgozott.
 • Milyen ellátásokban részesült eddig.
 • Volt-e a biztosításában szünetelés.
 • Nagyon fontos, hogy megnézzük az adott évben eddig mennyi munkáltatónál dolgozott és, hogy az adóadat lapon szerepelnek-e a többi munkáltatónál megszerzett jövedelmek is.
 • Nagyon fontos, hogy ellenőrizzük, hogy az elmúlt 2 évről minden Jövedelem igazolás az egészségbiztosítási ellátás megállapításához nyomtatvány meglegyen, egy esetleges táppénzigény elbírálásához.
 • Ha hibásnak vagy hiányosnak találjuk a kilépőpapírokon szereplő adatokat, akkor azt vissza kell adni a munkavállalónak, hogy vigye vissza javítani/pótolni azt. Célszerű felvenni a kapcsolatot nekünk is az előző munkáltatójával, s elmagyarázni nekik, hogy milyen hibákat, hiányosságokat találtunk, s hogy erre javítást/pótlást kérünk. Ne elégedjünk meg a telefonos megbeszéléssel, mindig írásban kérjük!
 • Ha valamilyen okból a javítás/pótlás nem megoldható, akkor a munkavállalót kell megnyilatkoztatni.