Munkabérjegyzék:

 • Azonosítók
 • Cégnév, kifizetőhely
 • Munkavállaló neve, adószáma
 • Dátum
 • Időadatok
 • Ledolgozott munkaidő
 • Fizetett távollétek (ünnep, szabi)
 • Fizetetlen távollétek
 • Egyéb idő (túlóra, stb.)
 • Kifizetések 
 • Klf bérelemek, járandóságok
 • Levonások
 • Adóelőleg Eb. Járulékok
 • Nyugdíjjárulék, MNYP tagdíj
 • Munkavállalói járulék
 • Egyéb levonások, tartozások
 • Besorolási bér, Munkáltatói terhei, stb.
 • Szabadság

Engedélyezett fizetett távollét:

Mentesül a munkavállaló a munkavégzési kötelezettsége alól:

 • amíg állampolgári kötelezettségét teljesíti;
 • közeli hozzátartozója halálakor két munkanapon át;
 • ha keresőképtelen beteg;
 • a kötelező orvosi vizsgálat teljes időtartamára;
 • amíg önkéntes, tűzoltási vagy műszaki mentési szolgálatot lát el, feltéve, hogy nem munkaköri kötelessége;
 • a véradás miatt;
 • ha elháríthatatlan ok miatt nem tud megjelenni;
 • szabály vagy a munkáltató engedélye alapján;
 • a külön törvény szerinti emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelés teljes időtartamára.
 • Szabadságok:
  1. Alapszabadságok 
  2. Pótszabadságok
Munkarend Délutáni pótlék /14-22 óra között/ Éjszakai pótlék /22-06 óra között/
24/48 órás váltásos munkarend --------- 15 %-os bérpótlék
több műszakos munkaidő beosztás  15%-os műszakpótlék 30%-os műszakpótlék
megszakítás nélküli munkarend   20%-os műszakpótlék   40%-os műszakpótlék

A munkabérből való levonás korlátozása:

A Mt. szerint munkabérből levonásra csak:

 • jogszabály (SZJA, EBJ, NYJ, MVJ)
 • végrehajtható határozat (munkáltatói kártérítési, bírósági)
 • munkavállaló hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Jogszabály szerinti levonások:

Végrehajtói levonások:

9,5% NYJ Mértéke: max a bér 30%-a
4%  EBJ (természetbeni) Tartásdíj esetén: max. a bér 50%-a
20% EBJ (pénzbeni)
1,5% MVJ