Prémium:

A feladta teljesítéséhez kötött anyagi juttatás kitűzésekor a munkáltató az által részletesen meghatározott feladatok és az azokkal kapcsolatos feltételek teljesülése esetére kötelezettséget vállal annak kifizetésére, és a munkavállaló alanyi jogot szerez annak követelésére. A prémiumra vonatkozó szabály nem tartalmazhat olyan prémium kifizetést korlátozó feltételeket, amelyek nincsenek összefüggésben a prémiumfeladat teljesítésével. A munkáltató a közlést követően nem vonhatja vissza a már kitűzött és a munkavállalóval közölt olyan prémiumfeladatot, a melynek a teljesítését már megkezdte.

Jutalom:

A jutalom a munkáját jól végző munkavállalónak, munkája utólagos értékelése alapján nyújtott juttatás. A jutalomról a munkáltató mérlegelési jogkörében dönt, így alanyi joga erre a munkavállalónak nincs. A jutalom mindig járulékos jellegű, az alapbéren felüli juttatás. A jutalom jellegét tekintve anyagi juttatás, fő formái a pénzjutalom és tárgyjutalom. A jutalom lehet egyéni vagy kollektív jutalom. Ha az anyagi juttatás nem a törvényben előírt, kötelezően járó, hanem azt meghaladóan, a munkáltató külön döntésével megállapított juttatás, annak kifizetése elveit a munkáltató jogosult megállapítani, és a döntése jogszabálysértés vagy a mérlegelési jogkör túllépése hiányában nem sérelmezhető.