Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárak a tb ellátásokat egészítik ki öngondoskodáson alapuló, egyéni megtakarításokból finanszírozott szolgáltatások segítségével.
Az önkéntes nyugdíjpénztárak célja az időskori megélhetés biztosítása kiegészítő járadék formájában.

Belépés az önkéntes pénztárakba:

 • 16. életévét betöltötte,
 • az alapszabály rendelkezéseit kötelezőnek ismeri el,
 • tagdíjfizetést vállal.

Befizetések a pénztárba - önkéntes:

 • A befizetések után adókedvezmény, állami támogatás van.
 • A magánszemély rendelkezése befizetéséről
 • Az egyéni számlán jóváírt összegek együttes összegének 30%-a, maximum 100 000Ft (a 2020.01.01.előtti nyugdíjazáskor maximum 130 00 Ft).
 • Ezt az adóhatóság átutalja a tag által megjelölt pénztárba.

A munkáltatói hozzájárulás:

 • A tag tagdíjfizetési kötelezettséget részben vagy egészben átvállalhatja. Mindenkire egységesen állapíthatja meg, azonos összegben, vagy a bér azonos százalékában.

Pénztári hozzájárulás, mint béren kívüli juttatás:

 • A munkavállaló által választható béren kívüli juttatási rendszerbe (úgynevezett cafeteria-rendszer) is beépíthető az önkéntes pénztári munkáltatói hozzájárulás.

Adómentes:

 • az önkéntes nyugdíjpénztárba munkáltatói maximum a minimálbér 50%-át meg nem haladó része,
 • az önkéntes egészség- vagy önsegélyező pénztárba munkáltatói hozzájárulásként fizetett összegnek a maximum a havi minimálbér 20%-át meg nem haladó része.

Nyugdíjpénztári szolgáltatások:

A pénztártag egyéni számláján összegyűlt, hozamokkal növelt összeg lesz a részére nyújtandó szolgáltatás alapja. A nyugdíj korhatárt elérő pénztártag írásban nyilatkozik arról, hogy

 • egyösszegű vagy járadékszolgáltatást vesz igénybe,
 • egy részét egy összegben, a többit járadék formájában,
 • a tagdíjat tovább fizeti, és szolgáltatást nem vesz igénybe.

Egészségpénztári szolgáltatások:

 • egészségügyi szolgáltatás, otthoni gondozás, természetgyógyászat,
 • gyógytorna, gyógymasszázs, fizikoterápiás kezelések,
 • gyógyfürdő, szanatórium, klímagyógyintézet, gyógybarlang, gyógyellátásainak igénybevétele,
 • rekreációs üdülés, gyógyüdülés,
 • sporttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó kiadások,