Cafeteria rendszer:

a béren kívüli juttatások, minden dolgozó számára azonos mértékű és tartalmú kerettel, a munkavállaló választhat, hogy a kereten belül mely elemeket veszi igénybe. Részesíthetők benne a munkavállalók, közeli hozzátartozók, a saját nyugdíjasok, az elhunyt munkavállalók közeli hozzátartozója.

A cafeteria rendszer lényege:

A cafeteria egy olyan képzeletbeli önkiszolgáló étterem, ahol a dolgozók az árak ismeretében szabadon választhatnak az étlapon szereplő juttatások közül a munkáltató által biztosított egyéni költségkeret terhére.
Az „étlap” tartalma: béren kívüli juttatások + hozzájutás feltételei + bruttó árak.

A cafeteria rendszer célja:

Egyéni választási lehetőség biztosítása a munkavállalók meghatározott csoportja(i) számára a béren kívüli és a természetbeni juttatások terén, amelyek rugalmasan igazodnak a dolgozók személyes igényeihez.
Minden aktív munkavállaló egyenlő feltételek mellett választhat a rendszerbe bevont juttatások közül. Valamennyi munkavállaló bruttó 400 000 Ft-ot költhet a cafeteria különböző elemeire.
A cafeteria rendszer elsősorban olyan juttatási elemeket tartalmaz, amelyek mind a munkavállaló, mind a munkáltató számára adó- és járulékmentesek a törvényben meghatározott értékhatárig.

Adómentes határok  2009.01.01.-től:

  • Kultúra utalvány: 71 500 Ft/év
  • Hideg étkezési jegy: 6.000,- Ft.
  • Meleg étkezési jegy: 12.000,- Ft.
  • Csekély értékű ajándékutalvány: (3 x 7.150,- Ft.)  21.450,- Ft./év
  • Iskolakezdési támogatás: 21.450,- Ft./év/gyermek
  • Üdülési csekk: 71.500,- Ft./év
  • Önkéntes Önsegélyező és Egészségpénztár: 21.450,- Ft. / hó
  • Önkéntes Nyugdíjpénztár:  35.750,- Ft. / hó

A munkavállalók dönthetnek úgy, hogy az adómentes határokat meghaladó összegben kérnek bizonyos cafeteria elemeket, de ebben az esetben az adómentes határ feletti összeg után 54%-os szja-t, valamint az adóval növelt összeg után 29% Tb járulékot kell fizetni, ami a munkavállaló keretösszegének terhére kerül elszámolásra.

Kerettúllépés:
A munkavállaló számára megengedett, hogy a rendelkezésére álló időszaki cafeteria keretből az időarányos résznél akár többet is felhasználjon.
Ennek feltétele azonban, hogy munkavállaló a Cafeteria nyilatkozat aláírásával vállalja, hogy amennyiben a juttatásokra való jogosultsága időközben megváltozik (pl. kilépés), úgy az időarányosan járó keret túllépése miatti többletfelhasználást a jogalap nélkül felvett munkabér visszafizetésére vonatkozó szabályok szerint a Munkáltatónak megtéríti.

Maradvány összegek:
Az egyéni cafeteria keretből esetleg fel nem használt maradvány összeg felhalmozása és átvitele a következő évre nem engedélyezett.

Arányosítás:
Azt a munkavállalót azonban, akinek a választásra való jogosultsága bármilyen okból kifolyólag év közben módosul (például belépés, kilépés, munkakör-váltás, keresőállomány-változás stb.), időarányosan illeti meg a cafeteria keret.

Minden munkavállaló év elején nyilatkozik arról hogy a keretösszeg erejéig milyen juttatásokat kíván igénybe venni, illetve arról, hogy más kifizetőtől milyen juttatásokat kap az évben.
A Cafeteria nyilatkozat lejárat előtti (időközi) módosítása csak rendkívül indokolt esetben. Azok a munkavállalók, akik saját hibájukból kifolyólag nem adják le a megadott határidőre a kitöltött és általuk aláírt Cafeteria nyilatkozatot, automatikusan a munkáltató által meghatározott juttatásokban részesülnek.