Dokumentumok, amelyből megállapíthatók az illető biztosítási jogviszonya:

 • Előző munkahelyen, kilépéskor kapott dokumentumok,
 • Munkaviszony igazolás,
 • Jövedelemigazolás és nem rendszeres jövedelmekre vonatkozó pótlap,
 • IGAZOLVÁNY a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról (TB kis könyv),
 • Igazolás a levont járulékokról és tagdíjakról (tárgyévi),
 • ADATLAP a munkáltatótól származó jövedelemről és az adóelőlegek levonásáról a munkaviszony megszűnésekor,
 • Adatlap a bírósági végzéssel meghatározott tartási kötelezettségekről,
 • Igazolás a munkanélküli-járadék megállapításához.
 • Álláskeresési járadékra vonatkozó megszüntető határozat.
 • Igazolás a kapott álláskeresési járadék összegéről és az abból levont adóról.

Álláskeresési járadék állapítható meg annak a személynek, aki:

 • álláskereső,
 • 4 éven belül legalább 365 nap munkaviszonnyal rendelkezik,
 • rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra nem jogosult, továbbá táppénzben nem részesül,
 • önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és a foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani.

Az álláskeresési járadék összegét az álláskeresőnek az álláskeresővé válását megelőző négy naptári negyedévben elért átlagkeresete alapulvételével számítják ki.

 • folyósítás első szakaszában - amely a folyósítási időtartam feléig, de legfeljebb 91 napig terjed- a járadékalap 60 %-a,
 • második szakaszban a legkisebb munkabér 60 %-a

Álláskereső az a személy, aki:

 • a munkaviszonyhoz létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, és
 • oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, és
 • öregségi nyugdíjra nem jogosult, és
 • munkaviszonyban nem áll, kereső tevékenységet nem folytat, és
 • elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik, és akit
 • az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart.

Szükségesek okmányok:

 • személyi igazolvány és lakcímkártya,
 • igazolólap a munkanélküli-járadék megállapításához c. nyomtatvány 
 • munkáltatói igazolás a munkaviszony megszüntetéséről,
 • igazolvány a társadalombiztosítási szolgáltatásokról,
 • adatlap a tartási kötelezettségekről – amennyiben ezt a munkáltató a munkáltatói igazoláson nem jelezte,
 • adóazonosító jel, TAJ,
 • magán-nyugdíjpénztári záradékolt belépési nyilatkozat,
 • átutalásnál a folyószámla pénzintézeti bizonylata,
 • nyilatkozat arról, hogy az ügyfélnek fennáll-e tartozása az állami foglalkoztatási szervvel szemben.