Járulékfizetési könnyítések:

Start Kártya:

Kiváltására az jogosult, aki:

 • a 25 életévét, felsőfokú végzettség esetén a 30 életévét még nem töltötte be, és
 • tanulmányait befejezte, vagy megszakította, és
 • a tanulmányainak befejezését követően első ízben létesít (ösztöndíjas) foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt, és ezt megelőzően sem végzett munkát.

Kedvezmény:

 • tételes EHO alóli mentesítés,
 • a 3 % munkaadói + 29 tb. járulék helyett első évben 15 % második évben 25 % járulék fizetése.
 • Alap- és középfokú végzettséggel a minimálbér másfélszereséig, felsőfokú végzettségű a minimálbér kétszeres összegéig.

Start Plusz Kártya:

Kiváltására jogosul:

 • az a személy, aki GYES, vagy GYED vagy GYET,
 • valamint az ápolási díj folyósításának megszűnését követő egy éven (365 napon) belül kíván jogviszonyt létesíteni,
 • vagy aki a gyermek egyéves kora után, a gyes folyósítása mellett kíván munkát vállalni, ha munkaviszonya nincs,
 • a tartósan álláskereső; aki 16 hónapon belül legalább 12 hónapig - pályakezdő esetében 8 hónapon belül legalább 6 hónapig - álláskeresőként nyilvántartott;

Kedvezmények:

 • tételes EHO alóli mentesítés,
 • a 3 % munkaadói + 29 tb. járulék helyett első évben 15 % második évben 25 % járulék fizetése.
 • Legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér kétszereséig, akkor ha a foglalkoztatás időtartama a harminc napot meghaladja és a munkaidő legalább a napi négy órát eléri.

Start Extra Kártya:

Kiváltására az a tartósan álláskereső jogosult, aki:

 • az ötvenedik életévét betöltötte, vagy
 • életkor nélkül maximum alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik.

Kedvezmény:

 • Első évben: a tételes EHO, a 3 % munkaadói járulék és a 29 % társadalombiztosítási járulék alóli mentesítés,
 • Második évben: a tételes EHO alóli mentesítés, és a 29 % tb. + 3 % munkaadói járulék helyett 15 % járulékfizetés.
 • Legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér kétszereséig