Az egyéni járulékfizetési kötelezettségek:

 • 6 % egészségbiztosítási járulékot (4 % természetbeni + 2 % pénzbeli egészségbiztosítási járulékot) valamint
 • 9,5 % nyugdíjjárulékot fizet - magánnyugdíj-pénztár tag esetén 8 % tagdíjat és 1,5 % nyugdíjjárulékot.
 • A nyugdíjjárulék (tagdíj) alapjának felső határa 20400 Ft/nap
 • A „főállású” biztosított egyéni járulék fizetése
 • A 6 % egészségbiztosítási járulékot + 9,5% nyugdíj a felső határig

A magánnyugdíj-pénztár tagjai:

 • pályakezdőként kötelező,
 • önkéntes alapon.  

Tagságra kötelezett pályakezdő:

 • aki 1998. július 1-je és 2005. december 31-e között hatályos rendelkezések értelmében tagságra kötelezett pályakezdőnek minősült;
 • Magyarországon első alkalommal létesít nyugdíj biztosítási jogviszonyt, és még nem töltötte be a 35. életévét.
 • Magánnyugdíj-pénztárhoz önkéntes döntéssel csatlakozó az a természetes személy, az a tagságra kötelezett pályakezdőnek nem minősülő természetes személy, aki
 • 1998.01.01. - 2005.12.31 önkéntes döntéssel taggá vált, vagy
 • még nem töltötte be a 30. életévét és nyugdíj biztosítási jogviszony,
 • Magyarországon első alkalommal létesített nyugdíj biztosítási jogviszonya , vagy
 • harmadik állam állampolgára, illetőleg a hontalan személy, ha nyugdíj biztosítási jogviszonya
 • fennállásának időtartama alatt pénztári tagságát írásban tett belépési nyilatkozatával kezdeményezi.

 Kilépési lehetőségek:

 • rokkantsági nyugellátásra jogosultságot szerzett tag visszaléphet a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe.
 • magánnyugdíj-pénztár tag, aki 120 hónapot meg nem haladó tagsági jogviszonnyal rendelkezik és nyugdíjszolgáltatásra szerzett jogosultságot, kezdeményezheti a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépést.
 • Magánnyugdíj-pénztári tagdíj mértéke: 8 %