Információtartalom vázlata:

 • Ki bízza meg a szállítmányozót (exportőr vagy importőr) a nemzetközi fuvarozási szerződés(ek) megkötésével, ha a külkereskedelmi ügylet paritása
  1. EWX feladó telephelye
  2. FCA feladási repülőtér
  3. CFR rendeltetési kikötő
  4. DAF tranzitország határa
  5. DDU címzett telephelye
 • További klauzulákkal jelzett paritások egy-egy szállítmányozási megbízásban
 • A szállítmányozó szerződő fuvarozó partnere, ha a paritás importban FAS, FOB indulási, exportban CFR, CIF, DES vagy DEQ érkezési kikötő
 • Az Incoterms 13 klauzulájának csoportosítási szempontjai
 • A megbízás további adatai ahhoz, hogy a szállítmányozó megfelelően köthesse meg a fuvarozási és egyéb szerződéseket
 • Egyes fuvarozási módok esetén megjelölendő specifikus feltételek

Kötelezettségek megoszlása:

Klauzula Export formaságok
(átadás helyéig)
Import formaságok
(átvétel helyétől)
EXW Vevő Vevő
FCA Eladó Vevő
CPT Eladó Vevő
CIP Eladó Vevő
DAF Eladó Vevő
DDU Eladó Vevő
DDP Eladó Eladó

Fuvarozási és biztosítási szerződés megkötése:

Klauzula Fuvarozási szerződés Biztosítási szerződés
EXW

FCA Vevő
CPT Eladó
CIP Eladó Eladó
DAF Eladó
DDU Eladó
DDP Eladó

Átadási-átvétel helye szerint:

Klauzula (multimodális) Átvétel helye
EXW Eladó telephelyén vagy raktárában
FCA (darabáru) Vevő által rendelt fuvareszközön
FCP (komplett rakomány) Megnevezett rendeltetési helyen lévő fuvareszközön
CPT Első fuvarozónak történő átadás helyén
CIP Első fuvarozónak történő átadás helyén
DAF Határra érkező fuvareszközön (Rola – a csereszekrényt átrakják)
DDU Rendeltetési helyre érkező fuvareszközön
DDP Rendeltetési helyre érkező fuvareszközön

Kockázatátvállalás helye:

Klauzula (vizi) Kockázat átvállalás helye
FAS Elhajózási kikötőben a hajó oldala mellett
FOB Elhajózási kikötőben a hajó korlátja felett
CFR Elhajózási kikötőben a hajó korlátja felett
CIF Elhajózási kikötőben a hajó korlátja felett
DES Rendeltetési kikötőben a hajón
DEQ Rendeltetési kikötőben a rakparton

Elveszés, sérülés előre nem látható többletköltség jelenti a kockázatot.
Kockázat helye = átadás helye.

FOB, CFR, CIF: ezen klauzuláknál a kockázat átvállalása megelőzi az eladó teljesítését. Ez komoly vitákhoz vezethet, mert  a vevő kockázati szakaszán, de még az eladó teljesítése előtt keletkezik a kár az áruban.

Egypontos klauzuláknál a kockázatviselés átvállalására a költségmegosztás helyén kerül sor.
Kétpontos paritások esetén a kockázatátvállalás a fuvarozásnak a kezdetén történik, amelynek költségét még az eladó viseli.

Incoterms berakodás, kirakodás, átrakodás:

 • Berakodás:
  Eladó költségére, a fő fuvareszközben FCA eladó telephelye és bármelyik „C” vagy „D” klauzula esetén.
  FOB esetén megoszlik a két fél között.
  EXW, FAS: Mindig a vevő költségére történik
 • Átrakás:
  Az átrakás költségét mindig az a fél viseli amelyik az adott szakaszon fuvaroztat.
 • Kirakodás:
  EXW, FCA, FAS, FOB: a rendeltetési helyen felmerülő kirakodási költségek a vevőre hárulnak ha az ő költségére fuvarozták.

CPT, CIP, DAF, DDU,m DDP, DES, DEQ: itt az eladónak a saját költségére be kell szerezni a vevő részére a szokásos fuvarokmányokat, vizi „D” klauzuláknál esetleg a kiszolgáltatási jegyet.

A tiszta fedélzeti hajóraklevelet ismerték el egyetlen elfogadható okmánynak amit az eladónak CFR és CIF szerződéseknél szolgáltatnia kell.

A hajóraklevél legfontosabb funkciói:

 • bizonyítja az eladó szerződés szerinti teljesítését
 • Tanúskodik a fuvarozási szerződés megkötéséről
 • lehetővé teszi az „úszó áru” elidegenítését az értékpapír átruházásával, az értékpapírnak megfelelő kiállítás esetén (vagyis az áru átruházható)
 • „tiszta” raklevél: ha a hajóskapitány nem jegyzett be semmit az árura vonatkozóan
 • „unclean”: ha a kapitány tett valamilyen bejegyzést.

Egypontos klauzulák:
(E, F, D csoport): a költség és a kockázat ugyanazon a földrajzi ponton száll át.

Kétpontos klauzulák:
(C csoport): a költség és a kockázat eltérő földrajzi ponton száll át.

Multimodális klauzulák:
Minden fuvarozási módnál alkalmazható.

Klauzulák:

EXW - Exworks (gyárból, raktárházból)
Az eladó saját telephelyén köteles az árut megfelelően csomagolva (a megfelelő olyan csomagolás jelent, amely biztosítja az áru épségben történő megérkezését), számlázva a vevő rendelkezésére bocsátani. A költség és a kockázat a gyártól a vevőt terheli, ezért ez 1 pontos, multimodális klauzula.

FCA - Free Carrier (költségmentesen a fuvarozónak átadva)
Az eladó köteles az árut saját költségére és kockázatára a vevő által megjelölt fuvarozóhoz eljuttatni és neki fuvarozás céljára átadni.
Ez a klauzula közúti, vasúti és légi fuvarozás esetén alkalmazható.
A költség és a kockázat a megadott földrajzi ponton az árunak a fuvarozó részére történő átadása után a vevőt terheli, ezért ez 1 pontos, multimodális klauzula.

FAS - Free Alongside Ship (költségmentesen a hajó oldala mellé)
Az eladó köteles az árut saját költségére és kockázatára az indulási kikötőbe eljuttatni és a hajó hosszanti oldala mellett úgy elhelyezni, hogy az a hajóra közvetlenül berakható legyen.
Költség és kockázat az elhajózási kikötő rakpartjától a vevőt terheli, ezért ez 1 pontos, tengeri vagy belvízi klauzula.

FOB - Free on Board (költségmentesen a hajó fedélzetén)
Az eladó köteles az árut saját költségére és kockázatára az indulási kikötőbe eljuttatni és a hajó fedélzetén a vevő rendelkezésére bocsátani.
Amikor az áru áthalad a hajó korlátja felett az összes költség és kockázat átszáll a vevőre, ezért ez 1 pontos, tengeri klauzula.

CFR - Cost and Freight (költség és fuvardíj fizetve)
Az eladó köteles az árut saját költségére az érkezési kikötőbe eljuttatni, a kockázat azonban az indulási kikötőben, amikor az áru áthalad a hajó korlátja felett, átszáll a vevőre, ezért ez 2 pontos, tengeri klauzula.

CIF - Cost Insurance and Freight (költség, biztosítás és fuvardíj fizetve)
A biztosítást az eladó köti meg a vevő javára, a CFR érték 110%-ára. A többi pontban megegyezik a CFR-rel.
Az eladó köteles az árut saját költségére az érkezési kikötőbe eljuttatni, a kockázat átszáll a vevőre az indulási kikötőben, amikor az áru áthalad a hajó korlátja felett, az eladó biztosításra kötelezett, ez egy 2 pontos, tengeri klauzula.

CPT - Carriage Paid to ... (fuvarozás fizetve valameddig)
Az eladó köteles az árut saját költségére a vevő által megjelölt rendeltetési helyre eljuttatni. A kockázat a vevőt terheli attól kezdve, hogy az eladó az árut az első fuvarozónak átadja, ezért ez egy 2 pontos, multimodális klauzula.
Kockázatos, mert ha az eladó rosszabb állapotban lévő hajót választ és az áruval történik valami, akkor az a vevőt terheli.

CIP - Carriage Insurance Paid to... (fuvarozás, biztosítás fizetve valameddig)
A biztosítást az eladó köti meg a vevő javára, a szerződéses ár (CPT) 110%-ára. A többi pontban megegyezik a CPT-vel.
Az eladó köteles az árut saját költségére a rendeltetési helyre eljuttatni. A kockázat az első fuvarozótól kezdve a vevőt terheli. Az eladó biztosításra kötelezett. Ez egy 2 pontos, multimodális klauzula.

DAF - Delivered at Frontier (határra szállítva)
Az eladó köteles az árut saját költségére és kockázatára a szerződésben megjelölt határig eljuttatni és a vámhatár előtt a vevő rendelkezésére bocsátani. A vámmal kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. Ez egy 1 pontos, multimodális klauzula.

DES - Delivered ex Ship (leszállítva hajóról történő átadással)
Az eladó köteles az árut saját költségére és kockázatára az érkezési kikötőbe eljuttatni és a hajó fedélzetén a vevő rendelkezésére bocsátani. A kirakodás költsége és kockázata a vevőt terheli. Ez egy 1 pontos, tengeri vagy belvízi klauzula

DEQ - Delivered ex Quay (leszállítva rakparton történő átadással)
Az eladó köteles az árut saját költségére és kockázatára az érkezési kikötőbe eljuttatni és a kikötő rakpartján a vevő rendelkezésére bocsátani. A vámkezeléssel kapcsolatos költségek és terhek a vevőt terhelik. Ez egy 1 pontos, tengeri vagy belvízi klauzula.

DDU - Delivered Duty Unpaid (leszállítva vámfizetés nélkül)
Az eladó köteles az árut saját költségére és kockázatára a szerződésben megjelölt rendeltetési helyre eljuttatni. Minden költséget és kockázatot köteles viselni, a vám kivételével. Ez egy 1 pontos, multimodális klauzula.

DDP - Delivered Duty Paid (leszállítva vámfizetéssel)
Az eladó köteles az árut saját költségére és kockázatára a rendeltetési helyre eljuttatni, minden költséget és kockázatot viselni, beleértve a vámot is. Ez egy 1 pontos, multimodális klauzula.

Egyes fuvarozási módok esetén megjelölendő specifikus feltételek
ADR (közút), RID (vasút), ICAO TI / IATA DGR (légi), ADN-IMDG (vízi) előírásainak megfelelő bárcák, és jelölések feltüntetése a csomagon, ill. az árunak, és szállításnak megfelelő csomagolás alkalmazása.