Információtartalom vázlata:

 • Az egységrakomány-képző eszközök szerepe, fajtái, követelményei, előnyeik, hátrányaik
 • A kombinált fuvarozás fogalma, előnyei, módozatai
 • A közúti-vasúti kombinált fuvarozási technikák bemutatása, rakodási egységei
 • A kombinált fuvarozásra alkalmas vasútikocsi-típusok
 • A kombinált szállítás átrakóeszközei

Az egységrakomány-képző eszközök szerepe, fajtái, követelményei, előnyeik, hátrányaik.

Az egységrakomány-képző eszközök kisebb árudarabok egybefogása céljából speciálisan kialakított, szabványméretű segédeszközök.

Jelentősége:

 • rakományhordó szerep mellett információhordó szerepet is betölt
 • minimalizálja a rakodási, szállítási költséget
 • halmozhatók és stabilak
 • többször felhasználhatók
 • a teljes szállítási láncot átfogja és beilleszthető az anyag és információáramlási folyamatba

Törekedni kell az egyenlőség megvalósítására.
A termelési egység = raktározási egység = szállítási egység = értékesítési egység

Egységrakomány az áruszállításban:

 • gépesíthető
 • csomagolási költséget takarít meg
 • dézsmálás ellen is véd

Fő hátrányai:

 • viszonylag magas költségráfordítást igényel nagy tömegű áruszállítás esetén
 • az üres egységrakomány-képző visszaszállítása ezért egyutas egységrakomány-képző eszközöket alkalmaznak
 • kisebb lehet az adott járműben, illetve tárolótérben elhelyezhető nettó árutérfogat az egységrakomány nélküli szállításhoz, tároláshoz képest

Fajtái:

 • szállítóláda, rekesz, keret (logisztikai boksz)
 • rakodólapok
 • konténerek, szállítótartályok: 
  1. kis konténerek                                                    
  2. közepes konténerek                                                  
  3. nagy konténerek

Konténerekkel szemben támasztott követelmények: tartós kivitelű, ellenálló és többször felhasználható legyen. Önálló futóművük nincs csak rögzíthető sarokelemük.

 • kis konténer – 1-3 m3, főleg belföldön
 • közepes konténer- legalább 3m3, de 6 méternél ne hosszabb
 • nagy konténer- legalább 6 méter (20’) vagy 12 méter (40’) hosszúak és legalább 30m3 térfogatúak
 • nemzetközi forgalomban legelterjedtebbek a 20 és 40 lábas konténerek. Jelenleg az átlag magasságuk 8, 6 láb.

Kombinált fuvarozás fogalma, előnyei, módozatai:

Azon árutovábbítási fuvarozást jelenti, amikor legalább két szállítóeszköz egy komplex fuvarozási láncot alkot, és ahol az egységrakomány és nem maga az áru kerül átrakásra

Előnyei:

 • folyamatos és jól szabályozható az anyagáramlás
 • a be és kirakás és az állásidők tervezhetők, minimalizálható
 • a küldeménydarabok védelmét szolgáló drágább csomagolóanyag megtakarítható
 • árukezelések száma csökken
 • a rakodás gépesíthető
 • az árukár csökken

Módozatai:

 • konténeres szállítási rendszer
 • Tágabb értelemben vett huckepack szállítási rendszerek:
  1. közúti/ vasúti – szűken értelmezett huckepack szállítási rendszerek
  2. közút vasút -  RO-RO (Roll on- Roll of) rendszer  
  3. vasút/ vízi   -  RO-RO ( Roll on- Roll of) rendszer
  4. folyami/ tengeri – Si-SO rendszer ( bárkahordó)

A közúti-vasúti kombinált fuvarozási technikák bemutatása, rakodási egységei:

Kísért forgalom:

RO-LA ( Rollende Landstarsse) jellegzetessége, hogy a teljes közúti szerelvény, a vontatóval együtt, útjának egy részét vasúton teszi meg. A sofőr pedig egy fekvőhelyes vasúti kocsiban utazik.( a kamion egy speciálisan kialakított vasúti kocsira ráhajt).

Kíséretlen forgalom: 

A megfelelően kialakított terminálra megérkezik a konténer, amit átraknak a megfelelően kialakított vasúti kocsira, megérkezvén a közúton folytatja az utat tovább.                      

 • konténer           
 • huckepack
 • trailer

Huckepack:

 • csereszekrény (kerék nélküli kamion-felépítmény)
 • félpótkocsi (vontatójármű nélküli kerekes közúti fuvareszköz)
  1. daruzható (rendelkezik négy megfogó peremmel)
  2. nem daruzható (nincs oldalszerkezet)

Rakodási egység: 

 • konténer
 • csereszekrény
 • félpótkocsi

Kombinált szállítás eszközei:

 • konténer
 • oldalrakodós közúti szerelvény
 • konténer- bakdaru (sínen gördül)
 • mobil rakodógép
 • ACTS rendszer (forgózsámolyos vasúti rendszer)

A kombinált fuvarozásra alkalmas vasúti kocsi típusok:

 •         Konténerszállító
 •         RO-LA vasúti kocsi (kamionszállításra)
 •         forgózsámolyos vasúti kocsi
 •         félpótkocsi szállítására alkalmas vasúti kocsi

A kombinált szállítás átrakóeszközei:

 •           forgózsámolyos rendszer  ACTS
 •           mobil rakodógép
 •           konténer-bakdaru