Információtartalom vázlata:

 • A tengeri fuvardíjszámítás módja hagyományos áruforgalom és konténeres áruforgalom esetén
 • Vonalhajózási pótlékok
 • A tengeri fuvardíj fizetése
 • Az áru kiszolgáltatása rendeltetési kikötőben
 • A hajótársaság felelőssége (Hágai-, Hamburgi-szabály), az áruátadó felelőssége
 • A kárjelentés határideje (szállítmánybiztosítás), a közös kár előfeltételei

Fuvardíj számítás:

Hagyományos árufogalom díjtételei:

 • súly (tömeg) díjtételek függetlenül az áru térfogatától (jele: W)
 • térfogatdíjtétel, függetlenül az áru tömegétől (jele: M)
 • súly/térfogatdíjtétel (W/M): a hajós választ, hogy melyik díjtétel hozza a magasabb bevételt. Ehhez az áru súly-térfogat arányának mérőszámát veszik figyelembe
 • 1x mérő
 • Érték utáni díjtétel: pl 3 % az áru FOB értéke után
 • Minimálfuvardíj a kis rakományos áruk után
 • Ro-Ro hajókon fuvarozott gépjárművekre méterenkénti alapdíjtétel van

Konténeres árufogalom:

 • külön díjtételek vannak a 20 és a 40 lábas konténerekre
 • árunemek vagy árucsoportok szerinti konténerenkénti díjtétel
 • árunemtől független konténerenkénti díjtétel

Vonalhajózási pótlékok:

Általában az alapdíjtételek %-ában fejezik ki, és a fuvardíjjal együtt számolják fel

 • nehézségi pótlék, vagy súlypótlék – nehéz áruk esetén
 • hosszúsági vagy terjedelmességi pótlék – meghatározott hosszúságot meghaladó tétel
 • jégpótlék vagy téli pótlék – időszakosan alkalmazzák, a jeges viszonylatokban
 • kikötői zsúfoltsági pótlék: hosszú rakparti várakozás
 • üzemanyagpótlék: kikötőnkénti változó üzemanyagár miatt
 • árfolyampótlék: árfolyam ingadozás miatt a különböző devizájú fuvardíjak esetén
 • háborús pótlék: az érintett viszonylatokban

Tengeri fuvardíj fizetése:

A díjat vagy a berakási kikötőben előre vagy a rendeltetési kikötőben utólag lehet kiegyenlíteni, ez általában összhangban van az áruüzleti paritással.

 • CFR, CIF, DES, DEQ, DDU, DDP paritás esetén: az eladó kötelessége, vagyis előre ki kell fizetni a fuvardíjat
 • FOB paritás: a vevő vagy a címzett kötelessége.
 • a hajóstársaságok nem minden esetben fogadják el a fuvardíj fizetését a rendeltetési kikötőben függetlenül az áruparitásról, ekkor fuvarfizetési kényszerről beszélünk, és előre az induló kikötőben ki kell azt fizetni.
 • holtfuvar: ha az előre lekönyvelt hajóteret a fuvaroztató nem vette igénybe és a hajó indulását ill. rakodását megelőzően kellő időben nem sztornózta.

Az áru kiszolgáltatása a rendeltetési kikötőben:

 • Ehhez elegendő a B/L egy eredeti példányának átadása.
 • Névre szóló hajóraklevél esetén a hajóraklevél „consignee” rovatában szereplő személy, cég vagy az átruházó nyilatkozatában megjelölt személy vagy cég jogosult az árut átvenni.
 • Rendeletre szóló hajóraklevélnél üres forgatás esetén a raklevelet bemutató személy vagy cég, teles fogatás esetén pedig a megjelölt új kedvezményezett jogosult az áru kiváltására.
 • Ha nem veszik át az árut a rendeltetési kikötőben, a hajóstársaság azt az áru átadójának a rendelkezésére bocsátja.

A hajóstársaság felelőssége (Hágai, Hamburig szabály):

A hajóstársaság felelősségét a Hágai és a Hamburgi szabályok határozzák meg,
Ezek szerint felelős a következőkért:

 • a hajó tengerállósága, tengerképessége
 • a hajó rakományképessége
 • az áruk szakszerű kezelése
 • árukárok és áruelvesztés az átvétel és kiszolgáltatás közötti időben

Mentesül a felelősség alól, kivéve ha a kárvallott bizonyítja hogy a kárt olyan körülmény okozta, amelyért a hajóstársaság a felelős:

 • tengeri veszély és baleset következményei
 • háborús események, zavargások, felsőbb hatósági rendelkezések
 • sztrájk, rakodás akadályoztatása
 • az áruátadó vagy a tulaj intézkedéseinek következményei
 • élet és vagyonmentés a tengeren
 • az áru sajátos tulajdonsága

Az átadó – fuvaroztató felelőssége:

A hajózásra átadott áruk csomagolása hiányos volt veszélyes árukat előzetes bejelentés nélküli rakták hajóba a hajóraklevélnek árura vonatkozó adatait helytelenül közölték olyan árukat raktak hajóba, melyekre beviteli-, tranzit- vagy kiviteli tilalom állt fenn.

Kárbejelentés:

Ha kár keletkezett vagy az áru elveszett, a hajósnak vagy ügynökének a rendeltetési kikötőben írásos bejelentést kell tenni:

 • külsőleg megállapítható kár esetén azonnal de legkésőbb a kiszolgáltatás befejezéséig
 • külsőleg nem észlelhető kár esetén a kiszolgáltatás után 3 napon belül

Közös kár:

Ha egy közös veszély lép fel a tengeri út alatt a kapitánynak vagy a hajóstársaságnak a hajó és a rakomány megóvása érdekében tett intézkedése következtében keletkezett kár és költség közös kárnak minősíthető, melynek feltételeit a York-Antwerp Szabályzat tartalmazza.

Ennek előfeltétele, hogy az áldozathozatal vagy a különleges költség legyen:

 • rendkívüli természetű (normális költség vagy kár kizárva)
 • szándékos
 • megfontolt (véletlen kár kizárva)
 • az általános veszély idején mind a hajó, mind a kormány veszélyeztetve
 • ésszerűen keletkezett
 • tenderi természetű esemény
 • a közös, általános biztonság érdekében (csak részérdek kizárva)
 • valós veszélyre vonatkozó (elképzelt veszély kizárva)
 • küszöbönálló veszélyre irányuló
 • sikerrel járó az érdekek bizonyos részének megmentésében

Példák közös kárra:

 • veszélyes, maró anyagot tartalmazó hordók folynak, ezeket a tengerbe veteti a kapitány (árukár, hiány keletkezett)
 • a hajó zátonyra fut, továbbhajózás érdekében az áru egy részét könnyítő hajóba rakatja a kapitány, majd a zátonyról való leúszás után visszarakják az árut (többletköltség keletkezett)
 • a hajón tűz ütött ki, a kapitány oltást rendel el, melynek következtében az oltó víztől áruk sérülnek meg vagy tönkremennek (árukár- keletkezés)
 • a hajót veszély elkerülése érdekében a kapitány egy szükségkikötőbe viszi ideiglenesen, mely a hajó számára külön kiadásokat eredményez (különleges költség-keletkezés)

A közös kár költségeit a hajó, az áru és a tengeri fuvardíj közösen viselik, értékarányosan.
Miután a kapitány egy bíróságnál vagy hazája konzulátusánál közös kárt jelent be, gondoskodnia kell arról, hogy egy hivatalos szakértő elvégezze a kárfelmérést és meghatározza a költségviselés arányát.
Ha a szállítmánybiztosítás közös kárra is kiterjed, a biztosító köteles egy nyilatkozatot tenni és átadni a hajótársaságnak, mely biztosíték arra, hogy a biztosító az árura eső kárösszeg megtérítését magára vállalja.