Pénzkereslet

Az a pénzmennyiség, amit a vállalkozók tartani kívánnak – pénztartási motívumok

 • az üzleti tevékenység folytatásához pénzre van szükség – minél többet termel egy vállalkozás annál több pénzre van szüksége, tehát ha nő az üzleti tevékenység illetve a jövedelem akkor nő a pénztartási igény
 • előre nem látható események (vevő nem fizet, betegség, árfolyam változás, energiaár nő) elleni biztosítás – ilyenkor azonnal felhasználható pénzre van szükség, tehát minél nagyobb a jövedelem annál nagyobb a biztonsági tartalék
 • a kamatláb: ha a kamatláb nő csökken az óvatosságból tartott pénz, és fordítva

Összefoglalva tehát a pénzkereslet a jövedelemtől egyenes arányban, a kamatlábtól fordított arányban függ.

A pénzkereslet, jövedelem és kamatláb összefüggése
MD = pénzkereslet – reálpénzkereslet, mert az MD nem tartalmazza az árszínvonalat.
MD = MD (y;i)

Pénzkínálat

Az a pénzmennyiség, amelyet a jegybank a gazdaság rendelkezésére bocsát.
Ha a központ azt akarja, hogy több pénz kerüljön forgalomba (nőjön a pénzkínálat), akkor olcsóbbá teszi a hiteleit, azaz csökken a kamatláb – a kereskedelmi bankok is csökkenteni fogják. Ha a jegybank a hitelkínálatot csökkenteni akarja a kamatlábat emeli.

A jegybank szabályozó eszközei

 1. refinanszírozási kamatláb: ha a jegybank emeli a refinanszírozás kamatlábat – a kereskedelmi bankok kevesebb hitelt fognak felvenni tőle – ők is kevesebb hitelt tudnak nyújtani – a gazdaságban pénzszűke lesz, a pénzkínálat csökken, és fordítva
 2. nyílt piaci műveletek: ha a jegybank értékpapírokat ad el, akkor pénzt von ki a forgalomból, amikor ezeket visszavásárolja pénzt ad a forgalomba
 3. kötelező tartalékráta: ha a jegybank a kereskedelmi bankok számára előírt kötelező tartalékot csökkenti – a kereskedelmi bankok több hitelt tudnak nyújtani – nő a pénzkínálat, és fordítva
 4. rediszkontálás nagysága (viszont leszámítolási kamatláb): ha a rediszkontálási kamatláb magas a kereskedelmi banknak nem éri meg a váltót leszámítoltatni – a hitelkínálat csökken, és fordítva
 5. kamatpolitika: a hitel- és betéti kamatot változtatásával is befolyásolni lehet a pénzkínálatot

A felsorolt eszközöket az Magyar Nemzeti Bank kombinálva (egyszerre többet is) alkalmazza.

Pénzpiaci egyensúly

A pénzpiacon figyelembe kell venni az árszínvonal nagyságát – a pénzkínálatot reál pénzkínálatnak fogjuk nevezni, amely az árszínvonal esetleges változásait is tartalmazza.

Pénzkínálat Ms / P
Pénzkereslet MD
Egyensúly MD = Ms / P

Tegyük fel, hogy nő a gazdaságban a jövedelem

 • az MD eltolódik jobbra, azaz nő a pénzkereslet (1.)
 • az egyensúlyi kamatláb (i) nő (2.)

 

A pénzkínálat, jövedelem és kamatláb összefüggése

 

Tegyük fel, hogy nő az árszínvonal

 • a pénzkínálat csökken, azaz a függvény balra tolódik (1.)
 • a kamatláb (i) nő (2.)

 

Az árszínvonal, pénzkínálat és jövedelem összefüggése


Következtetés: az ár és a kamatláb összefüggése

 • alacsony ár – alacsony kamatláb
 • magas ár – magas kamatláb
Az ár és kamatláb összefüggése

Modern pénzrendszer
Az árupiac és pénzpiac kapcsolata