Információtartalom vázlata:

 • Az ENSZ tengerjogi konferenciájának határozatai, az ENSZ szabályozás szerinti tengerbesorolások
 • A Hágai/Visby szabályok, a Hamburgi szabályzat
 • A tengeri hajók jellemző adatai
 • A tengeri kikötők szerepe

Tengerjog:

Tenger alatt azt az összefüggő vízfelületet értjük, amelyek bármely pontjáról a világtenger bármely pontja elérhető.
1958-ban Genf Tengerjogi Konferencián fogadták el a tenger használatát szabályzó Nemzetközi szerződést.

Tengerjog alapelvei:

 • E fölött nyílt tenger – államterületté nem nyilvánított =  NYÍLT TENGER
 • Kizárólagos gazdasági övezet (176 tengeri mérföld) =  GAZDASÁGI ZÓNA
 • Csatlakozó övezet (12 tengeri mérföld)   =  GAZDASÁGI ZÓNA 
 • Parti tengersáv (12 tengeri mérföld)    =   FELSÉGVÍZ
 • SZÁRAZFÖLD

Parti tengersáv: (első 12 tengeri mérföld):

 • Békés szándékkal áthaladhatnak egyesével és nem konvojban.
 • Kijelölhetnek egy szűkebb sávot és haladásra 12 tengeri mérföldön belül.
 • Tilos gazdasági tevékenységet végezni.

Csatlakozó övezet: (következő 12 tengeri mérföld):

 • Tilos gazdasági tevékenységet végezni
 • Rendészeti jogosítványok: - partiőrség hajói ezen a területen mindazon hajókat ellenőrizhetik amelyek partjaik felé haladnak, elérhetik, visszafordíthatják.

Kizárólagos gazdasági övezet: (következő 176 tengeri mérföld):

 • A tenger regenerálódó értékeit átadhatja egy másik államnak pl: halak, de a nem regenerálódó értékek pl: kőolaj, földgáz.
 • Nem adhatók át még kétoldalú szerződés alapján sem.

A Hágai/Visby szabályzat:

Hágai szabályzat:

 • 1921-ben hozták létre, hazánk 1931-ben iktatta törvénybe.
 • Szabályozza a hajósok és a fuvaroztatók közötti kapcsolatot, taglalja a jogokat, a kötelezettségeket és a felelősség kérdését.
 • A Hágai Szabályzat több fontos részletben a hajósok érdekeit védi a fuvaroztatókkal szemben, amelyet 1968-ban Visby szigetén módosítottak, elsősorban a hajós kezességének mértékére vonatkozóan.
 • 1977-ben ezt a két szabályt összevonták és azóta Hágai/Visby Szabályzatról beszélünk

Hamburgi szabályzat:

 • ENSZ kezdeményezésére 1978-ban fogadták el.
 • Lényegesen jobb feltételeket biztosít a fuvaroztatók számára.

Tengerjogi összehasonlítás Hamburgi és Hágai/Visby szabályzatok között:

Hágai/Visby Hamburg
Hajós felelőssége indulótól- érkező darukötélig kikötőtől kikötőig
Fedélzeti áru korlátozott felelősség teljes felelősség
Késedelem nem felel felel a megállapodott határidő szerint
Érvényesség csak B/L alapján történt elhajózás bármilyen fuvarszerződéssel történt elhajózásra
Személyzet által okozott kárért nem felel felel
Második hajós felelőssége átvételtől felelős nem felelős, csak az első hajós egész útvonalra
Felelősségi határidő 1 év 2 év
Kártérítési kötelezettség 2 SDR/kg vagy 666,67 SDR/csomag 2,50 SDR/kg vagy 835 SDR/csomag
Bírósági előírás nincs van
Arbitráció (döntőbírósági ítélet) nincs lehetőség alternatívaként jelölhető bírósági eljárás helyett

Tengeri hajók jellemző adatai:

Befogadóképesség:

Megmutatja hogy mekkora hasznos raktérrel rendelkezik a hajó. Mértékegysége regisztertonna. (1 regisztertonna = 100 köbláb = 2,83 M3)

 • Bruttó befogadó képesség: az egész hajó befogadó képessége
 • Nettó befogadó képesség: A hajó rakomány befogadására alkalmas térfogatot   nevezzük.

Hordképesség:

Megmutatja, hogy a hajónak mekkora a teherbíró kapacitása. A hajóba rakható tömeg long tonnában  (1 long tonna = 1016 kg)

 • Bruttó hordképesség: a hajó teljes teherbíró képességét fejezi ki.
 • Nettó hordképesség: a fuvarozható rakomány tömeget jelenti.

Tengeri hajók lobogója:

 • A tengeri hajókat be kell vezetni valamely ország hajóregiszterébe
 • A bevezetéssel megkapja a hajó regisztráló ország nemzetiségét, melyet a használandó nemzeti lobogó is jelöl.
 • A lobogó jelzi, hogy a hajóra a lobogó szerinti ország jogszabályai vonatkoznak és az illető ország diplomáciai védelmet élvez.
 • A lobogó és regisztrálási jogot az egyes országok törvényei szabályozzák.
 • Egyes hajótársaságok nem saját országuk , hanem idegen ország lobogója alatt hajóznak. Ezeknél kedvezőbbek a költségek. Az ilyen országokat „olcsó lobogó államnak” is nevezik (pl. Panama, Ciprus, Málta)
 • Egyes országok előírják csak saját lobogójú hajókkal, fuvarozhatnak.

Tengeri hajók osztályozása: 

A lobogótól függetlenül a tengeri hajóknak meg kell felelniük a modern tengerhajózási követelményeknek. Ezt a célt szolgálja a nemzetközileg elismert osztályozó társaságok, melyek az Osztályozó Társaságok Nemzetközi Szövetségének a tagjai.
A legjobb kondíciójú hajót A-val a legrosszabbat U-val jelölték. Külön jelölik a hajóknak az állapotát és kondícióját. (G=jó, M=közepes, B=rossz).
Később ezek helyet számokat alkalmaztak (1,2,3) Az A1 jelölés a legjobbat jelöli.
Részletesen meg kell adni, hogy a hajó milyen felszereltségű és ez alapján osztályozzák.
(pl. konyha felszereltség)

Kereskedelmi hajók típusai:

Két nagy csoportra osztjuk a száraz és folyékony árufuvarozás.

Száraz árukat fuvarozó hajók:

 • Darabárus hajók (önrakodó hajók)
 • Tömegárus hajók (ömlesztett árú, lefedett)
 • Élő állatokat fuvarozó hajó (elválasztott rekeszekben)
 • Hűtőhajók
 • Nagy tömegű különleges méretű árudarabokat szállító hajó (üzemi berendezések)
 • Vegyes konténerek (mindenféle)
 • Konténer hajók
 • Bárkahordozó hajók (tengeri és folyami fuvarozás összekapcsolása)
 • RO-RO hajók (gördülő rakományok)
 • Vontatók (tengeri vontatás)

Folyékony árukat fuvarozó hajók:

 • Nyersolaj tanker
 • Folyékony vegyi terméket szállító hajó (veszélyes árú)
 • Egyéb folyékony terméket
 • Vegyes építésű többcélú hajó (ömlesztett + folyékony árú)
 • Folyékony gáz fuvarozására alkalmas hajó

Tengeri kikötők szerepe:

Belső kikötők:
Csak a part menti hajózást szolgáló kikötők, halászkikötők, a nemzetközi hajóforgalom elől el vannak zárva.

Nemzetközi kereskedelmi kikötők:

 • A hajó bejelentkezik a kikötői hatóságnál, jön érte a révkalauz a „pilóta” akinek joga van a hajóra lépni, ellenőrizni nem csempésznek-e valamit.
 • Ő vezeti be, a hajót a kikötőbe.
 • Joghatósági kérdés: a hajó fölött a kikötőben jogilag a parti állam diszponál.

Magyarok által leggyakrabban használt kikötő:

 • Amszterdam  Északi tenger
 • Rotterdam
 • Hamburg 
 • Bréma   
 • Trient  Adriai tenger
 • Koper 

A kikötők szerepe:

 • A földrajzi logikának ellentmondva a tőlünk légvonalban is bő 1000 km-re levő Északi-tenger meg a kikötőkön keresztül áramlik a tengerentúli külkereskedelmi forgalmunk mintegy kétharmada.
 • Adriai-tenger Égei-tenger szolgáltatásuk miatt elég gyenge.
 • Adriai kikötők többségének forgalma stagnál
 • Az EU 15-ök és Svájc nemzetközi belvízi forgalmának 65%-a Hollandián keresztül éri el a tengeri kikötőket.