Információtartalom vázlata:

 • A fuvardíj kialakítására ható tényezők, az árufuvarozás önköltségének költségelemei
 • A közúti árufuvarozás állandó költségei
 • A közúti fuvarozás változó költségei
 • A nemzetközi közúti fuvarozás költségei
 • A jármű kihasználtságának hatása a költségekre
 • A közúti fuvarozó által nyújtott mellékszolgáltatások díjai

A fuvardíj:

 • A közúti áruforgalomban sem, a belföldi sem a nemzetközi viszonylatban nem alkalmaznak kötött díjszabást.
 • A fuvardíjak a fuvarozó és a fuvaroztató közötti megállapodás tárgya.
 • A fuvardíj kialakítása és megajánlása a fuvarozó részéről két tényezőtől függ az önköltségtől és a piaci helyzettől.
 • A fuvarozó messzemenően érdekelt a visszfuvar szerzésében
 • A fuvarozó részéről ezen kívül meg kell azokat a költségeket is téríteni, amelyeket a fuvardíjak nem tartalmaznak, továbbá amelyeket nem lehet előre kikalkulálni.

A fuvardíj kialakítására ható tényezők:

 •  az áru megnevezése
 •  az áru bruttó súlya térfogata
 •  az áru csomagolása
 •  a felrakó hely megnevezése
 •  a rendeltetési hely megnevezése
 •  fuvareszköz típusa /hűtött, veszélyes áru/
 •  a kocsi kiállás időpontja (időintervalluma)

A fuvarköltséget befolyásoló tényezők:

 • az igénybe vett tehergépkocsi mérete (raktömeg, rakfelület, térfogat)
 • típusa (nyitott, ponyvás, dobozos)
 • speciális jellegű (hűtött, élő állat szállítás, üzemanyag, veszélyes áru)
 • igen költségesek a különleges szállítmányokhoz igénybe vett soktengelyes trélerek. A túlsúlyos, túlméretes a hatósági kíséretet igénylő útvonalengedélyhez kötött szállítmányok díjai.
 • évszakos, szezonális tényezők  (nem azonos a fuvarkereslet az év elején és végén)
 • export – import viszonylati áringadozás  oka a fuvarengedélyek relációként korlátozott száma és a vállalkozó szezonálisan is ingadozó kapacitás igény.
 • külön ki kell emelni az ADR hatálya alá tartozó veszélyes áruk díjtételeit, melyek a közösségi kereskedelmi áruk fuvardíjainál magasabbak.

Az árufuvarozás önköltségének költségelemei:

 • Guruló költségek:
  Fogyasztás, amortizáció, fuvarozási engedélyek költségei, útadó, autópálya használata, parkolási díj, komphasználat.
 • Állandó költségek:
  Munkabér és közterhek, napidíjak, szállásköltség
 • Változó költségek: 
  Karbantartás, vizsgáztatás, gépjárműadó, járműbiztosítás, szállás, étkezési hozzájárulás.

Nemzetközi közúti fuvarozás költségei:

 • km-arányosan (Ft-ban) felmerülő „guruló” ktg-ek: üzemanyag és kenőanyag, gumi, fenntartás, amortizáció, km-arányos lízingdíj
 • időarányosan (Ft-ban) felmerülő ktg: bér és közterhei, amortizáció, ill. lízingdíj, napidíj
 • útvonaltól függő (devizában): útadó, autópálya, és alagútdíj, vasút-komp díj, hídvám (például Bosporus), közúti fuvarozás engedélyezési ktge, hatósági vizsgálatok díja, egyéb (parkolás, telefon, valuta váltás, stb)

 A jármű kihasználtságának hatása a költségekre:

A fuvarozó cég legalapvetőbb törekvése a jármű futáskihasználtság fokának, azaz a hasznos kilométerek arányának növelése 
xh =   hasznos kilométer (megrakottan közlekedik)
xi =   megtett kilométer

Képlet :

 • A versenyképes árajánlathoz hozzátartozik, hogy a lehető legnagyobb arányú legyen az úgynevezett hasznos kilométer (xh) azaz a rakottan megtett út.
 • Ha a jármű egy feladat teljesítése után üresen jön vissza akkor ezen kilométerek költségeit, vagy a megrendelőnek kell kifizetnie, vagy a fuvarozó „nyeli le” a veszteséget.
 • Az első esetben az ajánlat versenyképtelenné válhat, a másik esetben a fuvarozó csődbe mehet, ha ez rendszeresen ismétlődik.
 • Minél nagyobb a jármű kihasználtsági foka, annál kisebb a fajlagos önköltségek
 • Eredményt csak az alacsony önköltséggel dolgozó vállalatok tudnak elérni.
 • A fuvarozó cégek állandó versenyben vannak egymással.
 • Gyorsan fejlődő szállítási vállalkozásoknál éppen ezért az informatikai rendszer fejlődött gyorsabban.
 • Elterjedt a számítógépes adatcsere, a korszerű távközlési eszközök használata és a legújabb a műholdas járműkövetési rendszer.

A közúti fuvarozó által nyújtott mellékszolgáltatások díjai:

 • A fuvarozó bizományosi, illetve a szállítmányozás fogalomkörébe tartozó feladatainak ellátásából származnak.
 • Az áru le és felrakása, a vámkezelés, belföldtérítés az utánvét beszedése.