Információtartalom vázlata:

 • A vámgarancia lényege
 • A TIR egyezmény legfontosabb jellemzői
 • Az Egységes Árutovábbításról szóló Egyezmény (Tranzitegyezmény) lényege
 • Az ATP egyezmény hatálya, fő követelményei
 • Az AETR megállapodás hatálya

A vámgarancia lényege:

A nemzetközi árufuvarozás során az áruknak országhatár(ok)on kell áthaladniuk, és amikor az áru belép 1 ország területére vámköteles lesz. Ha nem lehet a határon elvámolni, akkor a vámkezelés helyéig úgynevezett árutovábbítási vámeljárásban vámkezelik, vagyis a vámhatóság az árut regisztrálja, és a vámkezelés okmányán feltünteti hol és meddig kell az árut vámkezeltetni. Amíg nem vámkezelik az árut, az vámköteles, és valakinek garanciát kell adni a vámkezelésére az illetékes vámhatóság részére. A vámgaranciát az importőr adja, de helyette adhatja pénzintézet, vagy erre felhatalmazott szállítmányozó vagy fuvarozó is.
Ha az áru csak áthalad az országon, akkor is vámköteles addig, amíg a másik határon áthaladva el nem hagyja az országot.
Klasszikus vámeljárás esetén, a közúton érkező tranzitáru fuvarozójának a belépő országhatáron le kellene tenni a tranzit ország vámhatóságai számára az árut terhelő vámterhek összegét, és ezt akkor kapja vissza, amikor a másik határon át elhagyja a tranzit országot. Ezen összeg letételét helyettesíthetik azok a nemzetközi egyezményeken alapuló vámgarancia-eljárások, melynek elsősorban a közúti árufuvarozásban van jelentősége.
A vámgarancia (árutovábbítási vámeljárások) másik előnye, hogy a garancia mellett továbbított áruk vámvizsgálata az országhatárokon egyszerűbb, gyorsabb eljárásban történik, így rövidebb időt vesz igénybe.

Az alkalmazott árutovábbítási eljárások:

 • TIR
 • Európai tranzitegyezmény

Az áru továbbítási vámeljárás fajtái:

 • Külső áru továbbítási eljárás, nem közösségi árukat  (T1 szállítás)
 • Belső áru továbbítási eljárásban kell szállítani a közösségi harmadik országon keresztül (T2 szállítás)

Áru továbbítási eljáráshoz biztosítékot kell nyújtani, a biztosíték lehet:

 • Kezesség
 • A hitelintézet által vállalt bankgarancia
 • Biztosítói kötelezvény
 • Banki fedezetigazolás

TIR egyezmény legfontosabb jellemzői:

Az egyezmény 1959-ben a Nemzetközi Fuvarozási Egyesület tagállamai kötöttek Genfben. Az egyezmény szabályzata a TIR igazolvánnyal fuvarozott áruk az átmenő vámhivataloknál mentesülnek a kivitel, illetve a behozatali vámok és illetékek megfizetéséről, illetve letétbe helyezéséről, valamint a tételes vámvizsgálattól. A fuvarozó, ahogy a TIR igazolványt átvette 60.000 Euró összegű követelés felelősségét vállalja magára, mivel az okmány ezen értékhatárig nyújt fedezetet az általa fuvarozott áruk vámtartózásaiért és járulékos költségeiért.

TIR igazolvány felépítése:

 • borítéklapok
 • betétlapok (egy sárga és több fehér és zöld színű)
 • Legalább egy ténymegállapító jegyzőkönyv (sárga színű)
 • Betétlapok:
  két részből állnak :
  1. leválasztható szelvényekből
  2. ellenőrző szelvényekből

Járműre vonatkozó előírások:

Kizárólag olyan közúti járművet lehet vámzár alatt végzett Nemzetközi fuvarozásra alkalmassá nyilvánítani amelyek,

 • A rakomány részére fenntartott rakterét úgy alakították ki, vagy szerelték fel, hogy a jármű vámzárral lezárt részéről nem lehet semmiféle árut kivenni.
 • Az áruk elhelyezésére szolgáló valamennyi hely (rakodótér, rakfelület) a vámvizsgálat lefolytatásához könnyen hozzáférhető.
 • Egyszerűen és hatékonyan lehet rajta elhelyezni a vámzárakat.
 • Nincs titkos tér
 • Közúti járművek egyedileg TIR-re alkalmassá tehető. De előtte megvizsgálják az autót és erről Jóváhagyási bizonyítványt adnak ki.

TIR forgalom előnyei:

 • Nem kell VÁM-ot fizetni. Költségmegtakarítást eredményez a megbízónak.
 • Útközben nem vizsgálják a kockázat lecsökken.
 • Gyorsabb árutovábbítást eredményez.

TIR forgalom hátrányai:

 • költségei vannak 30-40 ezer Ft
 • akkor térül ez meg ha rendszeresen fuvaroz.

TIR-el nem fuvarozható termékek:

 • dohányáruk
 • szeszesital
 • sajt, túró, sűrített tej, tejszín
 • búza, rozs
 • banán
 • nád v. répacukor
 • élő szarvasmarha

Tranzitegyezmény:

Az EU és EFTA között jött létre 1988 óta működik.

Célkitűzései:

 • Az EU és EFTA országok között az áruforgalom meggyorsítása
 • Az árut csak induláskor és a rendeltetési országban a rendeltetési hely szerinti illetékes vámhivatalnak kell bemutatni
 • A fuvarozók szabadon választhatnak az Tranzitegyezmény és a TIR között
 • Vámokmányként SAD okmányt kell használni.

Az árut a T1 és T2 továbbítási okmány, valamint a TC10 határátlépése igazoló kíséri. Az EU tagországainak vámhivatalai jogosultak a T1 és T2 továbbítási okmányt kiállítani, valamint a közösségi származást igazoló okmányokat kiadni. Ez azt jelenti, hogy az árut csupán az indító, valamint az érkező vámhivatalnál kell bemutatni. Minden olyan áru esetében, amelyet
a külső Közösségi árutovábbítási eljárás keretében továbbítanak T1 továbbítási nyilatkozatot kell használni. A T2 eljárás csak Közösségi áru esetében alkalmazható.

Tranzitegyezmény járműre vonatkozó előírás:

 • Az árutovábbítások során a vámáruk azonosságának biztosításáról a Tranzit egyezmény   11 cikke rendelkezik.
 • Eszerint a továbbított áruk/vámáruk azonosságát alapvetően vámzárral kell biztosítani.

A vámzár lehet:

 •  Raktérzár: Ebben az esetben a szállító jármú teljes rakfelülete teljes vámzárral van ellátva
 •  Csomagolás: Egyes csomagokat látnak el vámzárral.

Áru továbbítás menete: NCTS

Tranzit eljárás: számítógépen keresztül történik az adat továbbítás. Az indító vámhivatal a szállítmány adatait elektronikus utón továbbítja a rendeltetési vámhivatalba, aki az áru érkezéséről visszaigazolást küld. (amikor megérkezik az áru)
NCTS szabályai vasúti, légi, vízi és csővezetékes hálózatra nem érvényes.

ATP egyezmény:

A gyorsan romló élelmiszerek fuvarozásáról szóló megállapodást tartalmazza amelyet 1970-ben Genfben írtak alá. Az egyezmény szabályozza a hűtőjárművek, hűtőgépek műszaki kivitelezését és állapotuk időszakos ellenőrzését, valamint a fuvarozás közben betartandó rakodótér hőmérsékletét. Ezek az előírások gátolják a fuvarozás közbeni biológiai szennyeződést vagy károsodás keletkezését. A gyorsan romló élelmiszereket az előállításuktól az elfogyasztásig vezető út minden fázisán végig kisérve az előírt hőmérsékleten kell tartani. Legfontosabb szabály ez a folyamat nem szakadhat meg. Azoknak a fuvareszközöknek, melyek romlandó árút továbbítanak, rendelkezniük kell az ATP igazolvánnyal.

Minősítik a járműveket:

 • FRA ( A oszt.   0C)
 • FRB ( B oszt.   10 C)
 • FRC ( C oszt.   20 C)

AETR egyezmény:

Jellemzői: Európában szabályozza a gépkocsivezetők munkaidejét. Ellenőrzés céljából a gépkocsiba Tachográfot raknak, amely egy korong alakú menetíró lap, a kerék fordulatszáma alapján mér.

 • Vezetési időszakot = egyszerre maximum 4 és ½ órát vezethet utána 45 perc pihenés
 • Napi vezetési időszak nem haladhatja meg a 9 órát.
 • Heti vezetési idő nem haladhatja meg az 56 órát.
 • Munkát nem végzett napokra kell egy igazoló lap

Bevezetésre került egy új okmány a Közúti Ellenőrzési Jegyzőkönyv. Ezt a kétoldalas EU szerte azonos és a nyelvi problémák elkerülésére egységes kódrendszert alkalmazó dokumentumot valamennyi közúti ellenőrzés során kötelező lesz kitölteni és meg kell őrizni.
Digitális Tachográf nem csak külső adatrögzítőre történik, hanem a fedélzeti egység memóriájában is megmaradnak az adatok.