Információtartalom vázlata

 • Az árufuvarozási okmány szerepe
 • A szárazföldi típusú fuvarokmányok jellemzői:
  1. A felhasználás módja
  2. A fuvaroztató jogai
  3. A fuvarparitás szerinti költségviselési kötelezettségek
 • A CMR fuvarlevél felhasználása, példányainak elosztása
 • A CMR fuvarlevél bizonyító ereje
 • A CMR fuvarlevél megjelenési formája, tartalma, a rovatok értelmezése

A CMR szerepe:

Az árufuvarozás okmánya számos feladatot tölt be. Legfontosabb ezek közül, hogy igazolja a feladó részére, hogy a fuvarozó átvette az árut azzal a kötelezettséggel, hogy elfuvarozza és kiszolgáltatja a címzettnek. Ugyanakkor igazolja a fuvarozó számára is, hogy az árut ki adta át fuvarozásra, kinek kell kiszolgáltatni.
Amikor a fuvarozó és a kereskedő személye még nem vált külön, akkor a fuvarokmány egyben az árut megtestesítő okmány is volt. El lehetett adni, és aki megvette, az árut, mert ő a jogos birtokosa. Ilyen értékpapír típusú fuvarokmányok ma főként a vízi fuvarozásokban fordulnak elő.
A vasúti, közúti, légi és egyre gyakrabban a vízi fuvarozásokban is, ma szárazföldi típusú fuvarokmányokat használnak. Ilyen tehát a nemzetközi közúti árufuvarozásban használt CMR fuvarlevél is, melynek formáját nem, de tartalmát és felhasználásának módját a nemzetközi közúti fuvarjogi egyezmény: a CMR szabályozza.

CMR felhasználás módja:

A fuvarlevél egy okmánygarnitúra, mely meghatározott példányszámból áll, és valamennyi példánynak azonos adatokat kell tartalmaznia.

Ki állítja ki a fuvarlevelet?
A szárazföldi típusú fuvarokmányt általában a feladó, vagy a feladó megbízásából egy ügynök állítja ki.
Ha a fuvarozót a feladó megbízza az okmány kiállításával, akkor ezért külön díjat kell fizetnie, hiszen a fuvardíjban az okmánykiállítás nincs benne. Ebben az esetben sem csökken azonban a feladó felelőssége, mert a fuvarozó a fuvaroztató által bemondott adatokkal tölti ki a fuvarlevelet, annak tartalmáért nem felel.
A fuvarlevél valamennyi példányát aláírja a feladó és a fuvarozó is, ezzel mindketten elismerik az árufeladás körülményeire (mennyiségre, időpontra, stb.) vonatkozó adatokat.

Hogyan tudja igazolni a feladó az áru átadását a fuvarozónak?
A feladó az aláírt garnitúrából megkapja azt a példányt, mellyel ő igazolhatja az árú átadás tényét.

Kinek szolgáltatja ki az árut a fuvarozó?
A többi példány együtt utazik az áruval. A fuvarozó annak szolgáltatja ki az árut, aki az okmányon címzettként szerepel.
Ezért nem értékpapír típusú ez a fuvarokmány, mert hiába venné meg valaki a feladótól a fuvarlevél példányait, a fuvarozó akkor is csak annak szolgáltathatja ki az árut, aki címzettként szerepel rajta, vagy akit utólagos rendelkezéssel címzettként megneveztek.

CMR szerint a fuvaroztató utólagos rendelkezése: ugyanaz, mint a PTK.-nál.

 • nem lehet az árut megosztani lerakóhelyek között (1 részét lerakja itt, másikat ott)
 • a feladó az áru kiszolgáltatásáig rendelkezhet az áru felett
 • feltartóztathatja út közben
 • visszairányíthatja az árut
 • más címzettet vagy más rendelkezési helyet jelölhet meg.

Fuvaroztató jogai:

Fuvarozóval szembeni reklamációs jog:

A CMR igazolja, hogy

 • mikor,
 • milyen mennyiségű
 • és állapotú árut adtunk át a fuvarozónak,
 • és hogy milyen szolgáltatást rendeltünk meg,
 • továbbá hogy ezeket a feltételeket a fuvarozó elfogadta az áru átvétele során, ezért a fuvarozó teljesítési hibáiért a feladót kártérítés illeti meg.

Inkasszós jog:

Abban az esetben, ha a fuvarokmány címzettje a vevő és fizetési teljesítés igazolásaként  az adásvételi szerződésben a fuvarokmányt jelölte meg, akkor a szárazföldi fuvarokmányt a feladó elküldheti a vevő bankába, és megkapja az áru ellenértékét.

A szárazföldi típusú fuvarokmány a fuvarozási szerződés igazoló okmánya.

A feladó a fuvarlevél garnitúra feladói példányával gyakorolhatja a feladói-fuvarozói jogait a fuvarozóval szemben, és igazolhatja teljesítését a vevővel szemben.
Fuvarlevélen jelezve van, melyik kié: címzett (1 eredeti, +1 db) feladó (utolsó), közte: vám, fuvarozó, szállítmányozó. Ezért általában 5 példányos, de FÁK országa: 7 példányos.
Közúti CMR fuvarlevél: a megbízó vagy a logisztikai szolgáltató állítja ki, adatai egyeznek az árut kísérő okmányok adataival. Ha az árunk nem tölti meg a nagyobb autót, eldönthetjük, hogy egy nagy, vagy több kis fuvareszközbe rakodjuk az árut. Ha egy nagyobba, akkor meghatalmazhatjuk a fuvarozót, hogy a maradék helyre más fuvaroztató áruját berakodja. Ebben az esetben részrakományként fuvaroztatjuk az árunkat. 

A CMR 6 példányos: Az EU-n belül ebből csak 4et használunk.

 • 1.példány: ez az eredeti, elszámolási pld. A költségviselő kapja meg a számla mellékleteként, ezzel bizonyítja a fuvarozó, hogy leadta az árut.
 • 2.példány: EU-n kívül használjuk, az indító vámhivatal állítja ki. Zöld vonallal keresztben áthúzva.
 • 3.példány: EU-n kívül használjuk, a határ vámhivatal példánya. Citromsárga vonallal keresztben áthúzva.
 • 4.példány: a fuvarozónál marad, ezzel számol el az APEH felé. Zöld színű.
 • 5.példány: átvevő példánya. Kék színű.
 • 6.példány: feladóé. Piros színű.

Mellékletét képezheti a rak jegyzék. Két esetben kell mellékelni:

 •  1. amikor 1 feladótól 1 címzetthez megy a küldemény, viszont több fajta árut tartalmaz. A CMR 6-12 rovatát kell tartalmaznia.
 •  2. akkor, ha részrakományként vagy gyűjtőáruként van továbbítva a küldemény. 1,2,3,4, 6-12 rovatokat kell tartalmaznia. Worldben vagy Excelben készítik. 

Mellékletét képezheti még a származási igazolás:

A gyártó állítja ki, majd az erre illetékes hatósággal hitelesítteti. Lehet egyszerű igazolás, ha a termék kizárólag az adott ország alapanyagából készült. EUR1 – származási igazolás: 6.000 euróig számla is igazolhatja azt, hogy magyar termékről van szó.
Ha külföldi alapanyagból készült, fel kell tüntetni, hogy melyik alapanyag melyik országból érkezett. 
EU-n belül ennek nincs jelentősége, de EU-n kívül nagyon fontos, mert ettől függ a fizetendő vámteher.
Vannak olyan termékek is, amikhez ha EU-s okmány van csatolva, nem kell vámot fizetni.

A CMR fuvarlevél felhasználása:

A CMR fuvarlevél felhasználását a CMR egyezmény szabályozza. Eszerint 3 eredeti példányban kell kiállítani, melyek közül az eredeti példány a feladóé, a második példány az árut kiséri, a harmadik példányt a fuvarozó tartja meg. A feladáskor a fuvarokmányt a fuvarozónak és a feladónak is alá kell írnia.

A fuvarlevél bizonyítéka:

 • a fuvarozási szerződés megkötésének
 • a fuvarozási szerződés feltételeinek,
 • a fuvarozó részéről az áru átvételének.

Az áru kiszolgáltatási helyén a fuvarlevél második példányát az áruval együtt át kell adni a címzettnek.

A CMR fuvarlevél megjelenési formája:

A CMR egyezmény nem szabályozza a fuvarlevél megjelenési formáját. A mellékelt okmány, azonban az Egyezmény hatálybalépése utáni években elterjedtté vált.
A fuvarlevelet tehát országonként nyomtatják. Nyomtatványboltokban vagy a fuvarozói egyesületekben beszerezhető.MR hivatalos nyelveinek valamelyikén: vagy angolul, vagy franciául, vagy németül tartalmazza a rovatok megnevezését, és azokat a további határozatokat, melyeket a CMR a fuvarlevélen kötelezően előír.
A Magyarországról induló árufuvarozások során a fuvarlevél magyarul, angolul és németül tartalmazza ezeket a feliratokat.
A fuvarokmányon szerepel a CMR logó, továbbá a CMR-től eltérő megállapodás semmisségére vonatkozó figyelmeztetés.
Ez azért lényeges, mert arra figyelmezteti a fuvarozási szerződés feleit, hogy nem érdemes olyan megállapodást kötni, amely ellentétes a CMR-rel, mert azok jogilag nem érvényesíthetők.
A fuvarlevél hátoldala üres.

A fuvarparitás szerinti költségviselési kötelezettségek (CMR -15. rovat)

Ennek a rovatnak a kitöltése nagyon jelentős az eladó teljesítésének igazolása érdekében.
Az adásvételi szerződés paritásának megfelelően kell kitölteni:

 • EXW vagy FCA paritás – alá kell húzni a „bérmentesítés nélkül” szövetet
 • CPT, CIP, DDU, DDP paritás: - alá kell húzni a „Bérmentve” szövetet
 • Daf paritás: a „bérmentve” szöveg után be kell írni hogy meddig viseli a feladó a fuvardíjat.
 • Ha az áru kikötőbe megy, akkor egy szállítmányozó kirakatja a közúti fuvareszközből, és gondoskodik az áru hajóba rakásáról, akkor a fuvardíj fizetési rendelkezés csak „bérmentve” lehet
 • Ha az áru kikötőben, vagy reptéren, vagy vasútállomáson kerül közúti fuvareszközbe, ahol egy szállítmányozó rakatja be a kamionban azzal a céllal, hogy Magyarországra továbbítsa, akkor a fuvardíj fizetési rendelkezés csak „Bérmentesítés nélkül” lehet.
 • Ha a fuvarozó és a fuvaroztató között van egy hosszú távú megállapodás, melynek értelmében rendszeresen azonos feltételek szerint történik a fuvarozás, akkor a közöttük érvényes elszámolás ennek a megállapodásnak az alapján történik, és a bérmentesítési rovatot nem kell kitölteni.