Információtartalom vázlata:

 • A Ptk. szabályozása:
  1. a fuvarozás fogalmáról
  2. a feladó kötelezettségei
  3. a címzett kötelezettségei
  4. a fuvaroztató rendelkezési joga
  5. a fuvarozó felelőssége
  6. elévülés
 • A nemzetközi közúti árufuvarozás fuvarjogi egyezmény (CMR) szerepe
  1. A fuvarozó felelőssége a CMR szerint
  2. A fuvaroztató utólagos rendelkezési joga a CMR szerint

Polgári törvénykönyv 41. törvény

PTK. szerint:

 • Fuvarozás:

Szerződés alapján díjazás ellenében és más áruját továbbítja a fuvarozó. A fuvarozási szerződés vagy fuvarlevél kiállításával vagy a küldemény átvételével jöhet létre.
Beszélhetünk:

 1. tényleges fuvarozó
 2. szerződő fuvarozó: fuvarozói felelősséggel bír
 • Feladó kötelezettségei:
 1. küldemény megfelelő csomagolása --> szállításra alkalmas csomagolás, az árut védje a különféle behatásoktól
 2. kísérő okmányok átadása a fuvarozónak: számla, fuvarlevél (CMR), rakományjegyzék, specifikáció a termékről, származási igazolás, minőségi engedély, növény/állat esetén: növény/állategészségügyi igazolás
 3. az áru berakása a fuvareszközbe (megfelelő klauzula esetén)
 4. a fuvardíj kiegyenlítése megfelelő paritás esetén
 5. rakodási időpontok betartása (kapuban az érkezési-indulási időpontokat felírják)
 • A Címzett kötelezettsége
 1. a küldemény átvétele (DE: például ha sérült, nem nekem jött, nem kötelező átvenni)
 2. küldemény kirakása a fuvareszközből
 3. a még ki nem fizetett díjak kifizetése a fuvarozó részére (utánvét: fuvar és áruérték együtt fizetendő)
 • A Fuvaroztató rendelkezési jogai:
 1. a feladó az áru kiszolgáltatásáig rendelkezhet az áru felett
 2. feltartóztathatja út közben
 3. visszairányíthatja az árut
 4. más címzettet vagy más rendelkezési helyet jelölhet meg.
 • A Fuvarozó felelőssége:
 1. árukárért (sérülés, hiány)
 2. késésért tehető felelőssé
 • A Fuvarozó mentességének esetei:
 1. a kár elháríthatatlan ok miatt keletkezett (vis major)
 2. a küldemény belső tulajdonsága miatt keletkezett. (például hiány- az áru párolgása miatt)
 3. csomagolási hiány miatt keletkezett
 4. feladó által végzett berakás, címzett által végzett kirakás
 5. a fuvaroztató utólagos rendelkezése miatt keletkezett
 • A Fuvarozó felelőssége árukárért:
 1. a fuvarozó részleges, teljes elveszésért vagy megsemmisülésért felel.
 2. Fuvardíjra ilyenkor nem tarthat igényt
 3. A kártérítés alapja az áru értéke.
 4. A fuvarozó felelősségének felső értékhatára nincs
 • A Fuvarozó felelőssége késésért:
 1. késés esetén legfeljebb a fuvardíj mértékéig köteles kártérítést fizetni (érdekbevallás: ha itt (CMR) időpontot jelöl meg, és nem tartja be)
 2. elévülési idő: 1 év, ennek kezdete a kiszolgáltatás napja, vagy amikor ki kellett volna szolgáltatni az árut.
 3. ha  a csomagolás ép, de az áru sérült, akkor 3 nap van a reklamációra

CMR szerint a Fuvarozó mentessége hasonló mint a PTK. szerint:

 • a kár elháríthatatlan ok miatt keletkezett (vis major)
 • a küldemény belső tulajdonsága miatt keletkezett. (például hiány- az áru párolgása miatt)
 • csomagolási hiány miatt keletkezett
 • feladó által végzett berakás, címzett által végzett kirakás
 • a fuvaroztató utólagos rendelkezése miatt keletkezett
 • élő állatok fuvarozása

CMR szerint  a Fuvarozó felelőssége:

 • nyitott, ponyva nélküli jármű használata , melynek használatát a fuvarlevélen aláírásával igazolta a feladó
 • árukárért (sérülés, hiány)
 • késésért tehető felelőssé

1. CMR szerint a fuvarozó felelőssége árukár esetén:

 • az áru értékét az áru tőzsdei/piaci ára vagy mindkettő hiányában közönséges értéke szerint kell megállapítani.
 • A kártérítés maximum értéke 25 aranyfrank/kg  8,33 SDR/ kg. Az SDR egy technikai valuta, viszonyszám, mely több valutából van számolva, és a Nemzetközi Valutaalap állapítja meg (japán jen, dollár, euró, márka, líra)

2. CMR szerint a fuvarozó felelőssége késés esetén:

 • gondosság
 • meghatározott időre kell leszállítani
 • késés esetén a fuvardíj visszakövetelhető
 • 30 nap után az áru elveszettnek tekinthető (fuvarlevélen megjelölt kiállítási időponttól számított 30 nap)
 • Kártérítési igény elévülése: 1 év, kivéve, ha bizonyítható a fuvarozó súlyos gondatlansága vagy szándékos károkozása, ekkor 3 év.

CMR szerint a fuvaroztató utólagos rendelkezése: ugyanaz mint a PTK.-nál.

 • nem lehet az árut megosztani lerakóhelyek között (1 részét lerakja itt, másikat ott)
 • a feladó az áru kiszolgáltatásáig rendelkezhet az áru felett
 • feltartóztathatja út közben
 • visszairányíthatja az árut
 • más címzettet vagy más rendelkezési helyet jelölhet meg.