MSB = társadalmi határhaszon: egy egységnyi termelésnövekedésből vagy egységnyi termék elfogyasztásából származó összes haszon (mindaz ami a társadalom számára haszon)
MSC = társadalmi határköltség: egy egységnyi termelés növekedés összes költsége (ami a társadalom számára költség)

A társadalmi és az egyéni értékek különbsége az externália

 • externáliás költség: a termelés költséget okoz másnak, amelyet az nem önként visel
 • externáliás haszon: a termelés olyan járulékos hasznot okoz, amelyet élvezője nem térít meg

Externáliák csoportosítása

 1. pozitív és negatív

  pozitív, amikor az egyéni határhaszon kisebb a társadalmi határhaszonnál
  MB < MSB
  Pozitív externália

  negatív, amikor az egyéni határköltség kisebb a társadalmi határköltségnél
  Negatív externália
 2. termelői és fogyasztói externália

  termelői: a termelő tevékenység okozza a külső hatást
  fogyasztói: a termékek fogyasztása közben keletkezik külső környezeti hatás
 3. csak egy személyt vagy egy kollektívát érint

Externáliák internatizálása

A külső hatásokat belsővé kell tennie, vagyis a járulékos költségeket és hasznokat az egyén is érzékelje.

Módjai

 1. önkéntes megállapodás: az okozó és az érintett megegyezik. Nem sikeres, ha valamelyik fél nem hajlandó a megegyezésre vagy ha technikailag nem megoldható, mert sok embert érint a külső hatás
 2. kényszerű kártalanítás: jogi eszközök alkalmazását jelenti, mely esetleg bírói úton érvényesíthető
 3. adminisztrációs intézkedés: hatósági előírások alkalmazása, melynek célja az externáliák kialakulásának megelőzése
 4. adók és támogatások rendszere
  • negatív externália esetén alkalmazzák az adókat – így a vállalat számára érzékelhetővé válik a társadalom költsége is
  • pozitív externália esetén támogatással, kedvezményekkel növeli az állam az egyén hasznát – így ismeri el a társadalom számára termelt plussz hasznot