Információtartalom vázlata

  • Hívja fel az ottani szervezőket, és kérdezze meg a részvétel feltételeit!
  • Kérjen írásos tájékoztató anyagot és jelentkezési lapot!
  • Hallo. London International Trade Fair. Cathy speaking. Can I help you?
  • Hallo. This is X from XXX Company. We would like to participate in the trade fair. What are the conditions of the participation?
  • You have to be a member of the Chamber of Commerce in your country. That’s all. And you have to send your application form.
  • All right. Could you send me an application form in e-mail, please? And could you send me an information package (brochures, leaflets) by post?
  • OK.No problem. Can you tell me your address and e-mail address, please?
  • OK:.My address is  4…………Street………….Győr 9023. Thank you for your help.
  • Not at all.