Információtartalom vázlata

 • Milyen szempontok alapján határozná meg a meghívó tartalmát?
 • Hogyan alakítaná ki a meghívó külső formáját?

A meghívás módjai

A meghívás előfeltétele mindenféle társasági összejövetelen vagy hivatalos társadalmi alkalmakon való részvételnek. A meghívás történhet:

 • szóban: személyesen vagy telefonon
 • írásban: levélben vagy meghívóval

A meghívó fogalma, tartalma

A meghívó a hivatalos, protokolláris meghívás szélesebb körben használt, általánosan elfogadott eszköze. Tartalmaznia kell a meghívással kapcsolatos minden szükséges információt:

 • a meghívó nevét és hivatalos rangját,
 • a meghívás tényét,
 • a meghívott nevét (esetleg rangját),
 • a meghívás alkalmát, indítékát,
 • a rendezvény jellegét,
 • a meghívás helyét és időpontját,
 • a részvétel visszajelzését vagy a lemondást lehetővé tévő utalásokat,
 • az öltözetre vonatkozó esetleges kívánalmakat,
 • egyéb hasznos információkat.

A meghívó elkészítésének tudnivalói

A meghívott neve teljesen kiírandó. A név helyett az „Önt” kerülendő, mert személytelen és így figyelmetlen forma, de nagy létszámú fogadáson előfordulhat.

A meghívott neve után kiírható a rang, beosztás, de nem kötelező; ha kiírják, fokozott figyelmességnek számít.
A klasszikus hagyományok szerint a meghívás időpontjának megjelölésekor az évszámot nem kell feltüntetni, ma azonban már sok meghívón szerepel. A hónapot mindig névvel, sohasem számmal írják.

A részvétel visszajelzése, azaz a meghívás elfogadásának közlése kívánatos, ültetéses alkalmaknál kötelező. Ha a meghívott a meghívással nem tud élni, azt le kell mondani.

Az öltözetre vonatkozó előírásokat ma általában kerülik, még rendkívüli alkalmakkor is csak ritkán fordul elő a meghívón.

Egyes rendezvényeken a meghívó nemcsak udvariassági formula, hanem szó szerint a részvételi jogot jelenti, ezért belépéskor fel kell mutatni.

A meghívó formája, anyaga

A meghívó formája nemzetközileg egységes: téglalap alakú, mérete kb. azonos a levelezőlapéval, vagy hosszított formátumú. Megkülönböztetünk egy- vagy kétlapos meghívót.

A meghívó anyaga egyszerű sima, matt vagy fényes, jó minőségű kartonpapír.

A meghívó elküldése

A meghívó elküldése a társasági életben 2-3 héttel a meghívás időpontja előtt szokásos, a meghívót postán küldik. A hivatalos életben ez a határidő gyakran sokkal rövidebb. A meghívókra legkésőbb 1-2 napon belül válaszolni kell.

Bizonytalanság esetén ajánlatos a lemondás.

Egy jó tanács a meghívásokkal kapcsolatban: a látogatást követő nap személyesen, telefonon vagy írásban illik a vendéglátást megköszönni.

Példa egy meghívó szövegére:

A Hungarotoys Magyar Külkereskedelmi Vállalat ügyvezető igazgatója, Ungvári Kis Pál tisztelettel meghívja Kis István urat, a UTI. Co. kelet-európai képviselőjét a Halászcsárda Étteremben (Budapest, V., Gyík u. 1.) június 24-én 12.30 órakor az UTI. Co. szakértői küldöttsége tiszteletére adandó ebédre.