Információtartalom vázlata

 • Milyen szempontok alapján választaná ki a legmegfelelőbb munkatársat?
 • Milyen kérdéseket tenne föl a felvételi beszélgetésen a pályázóknak?
 • A mellékelt fényképből/idézetből milyen következtetés(eke)t tud levonni?

Az állásinterjú előkészületi munkálatai

Az új munkaerő toborzása sok vállalatnál, intézménynél többlépcsős folyamat. Először meg kell vizsgálni, hogy a már meglévő munkakörre csakugyan szükség van-e. A munkáltatónak ezután el kell készíttetnie a munkaköri leírást, amely megjelöli az állásban végrehajtandó feladatokat, és azt, hogy a sikeres jelentkező milyen szerepet kell, hogy betöltsön a vállalat egészében, mi a hatásköre, mi a felelőssége stb. Ennek alapján határozza meg a vállalat emberi erőforrásokkal foglalkozó részlege (humánpolitikai osztály), hogy milyen tapasztalatú, hátterű, képzettségű és személyiségű jelölt a legalkalmasabb a posztra.

Hirdetés, kiválasztás

Ezek után meghirdetik az állást, majd a beérkező jelentkezések alapján összeállítják a munkakör betöltésére megfelelőnek látszó jelöltek szűkített listáját. A szakmai önéletrajzok, illetve a kitöltött jelentkezési kérdőívek ismeretében döntenek arról, hogy kik kerülnek föl erre a listára. Az első rostán átjutóknak tehát elfogadták az írásbeli jelentkezését, de a munkaadót érdekelheti személyiségük vagy jellemük olyan oldala is, amelyről az írott szöveg nem árul el semmit. A személyes beszélgetés arra is jó alkalom, hogy az éles szemű megfigyelő következtetéseket vonjon le a jelölt viselkedéséből, öltözködéséből, testbeszédéből stb. A munkaadó olyan jelentkezőt akar felvenni, akinek nemcsak a képességei vannak meg a konkrét feladathoz, hanem általában a munkához is a lehető legjobban áll hozzá, és aki hajlandó elkötelezni magát a vállalat mellett. Kedvező benyomást keltenek azok a lelkes jelöltek, akik kifejezésre juttatják, mennyire meg szeretnék kapni az állást.

Értesítés a felvételi interjúról

Az interjúra kiválasztott személyeket rendszerint levélben értesítik. Ha a munkaadónak nagyon sürgős az állás betöltése, telefonton is felhívhatják a jelölteket. A telefonbeszélgetés során a jelöltnek udvariasnak és összefogottnak kell lennie. A jelölt esetleg rövid levélben visszaigazolhatja, hogy a megbeszéltek szerint meg fog jelenni az interjún. Ha az adott időben valami okból nem tud elmenni, azonnal értesítse az állás meghirdetőjét, és kérjen új időpontot, amennyiben erre mód van.

A felvételi interjú típusai

 1. Strukturált interjú:
  Előre megfogalmazott kérdések sorát teszik fel, hogy felmérjék a jelölt személyiségét, egyéni céljait és kommunikációs képességét. A beszélgetés négyszemközt zajlik, gyakran eléggé oldott légkörben. A kérdező lehet a leendő főnök, de egyszerű beosztott is.
 2. Panelinterjú:
  Általában 3-5 ember kérdezi a jelöltet. A bizottság tagjai rendszerint közép- vagy felsőszintű vezetők, mind más-más részlegért felelnek, más-más témakörben járatosak. Az interjú előtt a bizottság megállapodik a kérdésekben, megbeszélik, melyiket ki teszi fel, és hogyan rögzítik, értékelik a válaszokat. (Ez a technika kiegyensúlyozottabb és igazságosabb, mint ha egy ember véleményén múlik a felvétel, viszont a légkör itt hivatalosabb.)
 3. Interjúsorozat:
  Erre akkor kerülhet sor, ha az összes kérdező nem tud egy adott időpontban megjelenni, illetve akkor is alkalmazzák, ha a válogatás több lépcsőben történik. Ekkor a jelölteknek „át kell jutniuk” az első beszélgetésen, hogy újabb kérdező elé kerülhessenek.
 4. Stresszinterjú:
  Arra jó, hogy kiderítsék, hogyan viselkedik a jelölt feszült helyzetekben, ezért a jelöltnek céltudatosan nehéz, kellemetlen kérdéseket tesznek föl, esetleg agresszív modorban. Bevált fogás, hogy az interjúvolók kimennek a szobából, mert arra kíváncsiak, mennyire őrzi meg önuralmát a jelölt a visszatérésükig. Ez a stílus csak különleges esetekben használatos, és sok pályázó meg munkaadó elfogadhatatlan, szakszerűtlen módszernek tartja.
 5. Csoportos interjú:
  Gyakran több napig is eltart. Ezt a módszert rendszerint akkor használják, ha szokatlanul nagy megterheléssel, feszültséggel járó állásokba választanak ki vezetőket és más alkalmazottakat.

Egyéb tudnivalók a felvételi interjúval kapcsolatban

Sok hagyományos interjúnak része valamilyen tesztlap kitöltése vagy feladat végrehajtása. A titkári állások betöltéséhez pl. megnézik, hogyan tud a jelentkező gépelni, máskor személyiség- vagy alkalmassági teszteket iktatnak a kiválasztás folyamatába. Ha különleges testi vagy lelki állóképességre van szükség, orvosi vizsgálatot is végeznek.

A felvételi interjú lehetséges kérdései (és válaszai)

 1. Miért szeretne a cégünknél dolgozni? (Miért érdeklődik a cég iránt?)
  Nézzen utána, mit tud a cégről. Az összegyűjtött információkból a pozitívumokat kell felsorolni.
 2. Milyen elképzelései vannak arról a feladatról, amelyre jelentkezett?
 3. Mondjon magáról néhány gondolatot!
  Beszélni lehet az álláshoz kapcsolható hobbiról, esetleg más érdeklődési területről. Érdemes hangsúlyozni a megbízhatóságunkat, pl. ragaszkodunk a településhez, ahol élünk. Megemlíthető a szakmai múlt és jövő stb.
 4. Miért akar állást változtatni?
  Ne mondjunk soha negatívumot előző állásunkról. (Pl. Az előző munkahely messze volt a lakóhelyemtől. Az állás nem jelentett kihívást, olyan helyen szeretnék dolgozni, amely képességeimnek jobban megfelel.)
 5. Milyen képességekkel és készségekkel rendelkezik? Melyek az erősségei, miben érzi magát kiemelkedően tehetségesnek?
  A kérdező elsősorban a jelölt önismeretére kíváncsi. Minden fontos dolgot el kell mondani: szakmai elhivatottság, referenciamunkák, lelkesedés, beleérző képesség stb.
 6. Milyen emberekkel jön ki nagyon jól? Milyenekkel jön ki különösen rosszul? Hogyan reagál konfliktushelyzetben? Mikor volt utoljára konfliktusa főnökével? Mi történt akkor?
  Ez a kérdéscsokor szorosan összetartozik. Fény derülhet a pályázó nyíltságára, önkritikusságára, a csapatban való munkavégzés képességére stb.
 7. Kaphat helyzetgyakorlatra felkérő kérést is.
  Pl. értékesítéssel kapcsolatos állások esetében az interjúalany kap egy tárgyat, pl. egy tollat, és megkérik, hogy adja el meghatározott áron. Hamar kiderül, hogy mennyire gyors reagálású a jelölt, mennyire sziporkázó, lelkesítő, visszahúzódó, szavahihető, ijedt, zavart stb.
 8. Mit szeretne elérni a pályáján, mik a céljai?
 9. Mennyi a jelenlegi fizetése, mennyit szeretne?
 10. Van-e kérdése az állással kapcsolatban?
  • Van-e továbbtanulási, továbbképzési lehetőség?
  • Milyen előrehaladási lehetőségek kínálkoznak?
  • Kell-e utazni és mennyit?
  • Milyen juttatásokat ad a cég? (munkaruha, étkezési utalvány, utazási kedvezmény stb.)
 11. Béralku (ld. 9/A tétel)