Információtartalom vázlata

 • A nem verbális kommunikációnak milyen módjait különböztetik meg?
 • A mellékelt idézetből/fényképből milyen következtetés(eke)t tud levonni?

Első benyomás:

 1. külső
 2. kommunikáció
 3. Mit (verbális) és Hogyan (non verbális) mond!
 4. vélemény kialakítása
 5. a kommunikációs folyamatot meghatározása
 6. szimpátia kialakítása
 7. kölcsönös

Szintjei:

 • Külső (szimbolikus jegy)
  • Hajviselet
  • Öltözködés
 • verbális kommunikáció
 • non verbális
  • gesztus (spontán közlés esetén)
   • Típusai:
    • Nagy széles gesztusok (nyílt) (határozottság, magabiztosság)
    • Kis apró gesztusok (önbizalom hiány, határozatlanság, nincs hang,)
    • Ál gesztusok (előre megírt beszéd pl. politikusok)
     • Cél: ne legyen monoton beszéd
   • hogyan mondja
   • testtartás (a hirtelen bekövetkezett változás jelentőséggel bír)
    • állás
     • egyenes, nyílt testtartás (normál)
     • fölényes ülés: fej emelés, laza = uralkodó
     • start helyzet: (belső feszültség= belső lelkiállapot) menekülő
    • járásnál
     • nyílt (egyenesen előre)
     • zárt ( leszegett fej)
   • távolság, térköz (a kapcsolat jellegére utal)
    • Intim távolság
     • 1m-en belül van az intim zóna (személyiség megsértése,) kb. 70 cm, de változó emberenként
    • Személyes távolság (1-2 m)
     • Általában 2 ember között mérhető
     • Mimika megfigyelése
     • Halk közlést tesz lehetővé
    • Társalgási távolság
     • 2-2,5m távolság közöttük (baráti kör)
     • Csökkentő táv. (halk megszólalás v. fontos)
     • Távolság növelés ( kínos, v. nem igazán érdekel)
    • Előadói távolság
     • 3-3,5m túl (beszélő és hallgatóság között)
     • Kontaktus tartása
     • Figyelés, hallgatnak-e rá
     • Nincs meg a visszacsatolás
   • mimika (legőszintébb) (fiziognómia: arccal összenőtt mimika, a korral jár)
    • a távolság hátrány lehet
    • ugyanazokat az érzelmeket tükrözi
    • az arcukat nem látják beszéd közben
    • gond: eltérő a gesztikulálás az egyes kultúrák között
   • szemkontaktus
    • feladó: 1 pillanatra eltekinthet, ha hosszabb ideig akkor elkalandozik
    • vevő: figyelem, megértés jelzése
     dekódolás: a megértés fázisa, amikor visszajelzés jön (ha mindig nézzük az illetőt lenyomást gyakorlunk)
   • vokális jelek
    • hanglejtés
    • beszéd tempó (adottság, de lehet változtatni)
    • hangerő

Sztereotípia: általánosítás (ebbe a hibába ne essünk!)

Néhány másodperc alatt rengeteg információ jut el hozzánk amiből kialakítjuk a véleményünket (kialakul a képe)

Kongruencia: hiteles

Inkongruencia: a verbális tartalmat a non verbális forma nem harmonikusan egészíti ki. (esetek többségében nem tudjuk megmondani az okát)

Normális esetben nem vesszük észre )nem nagyon) a non verbális jeleket, csak akkor ha az illető inkogruens