Információtartalom vázlata

  • Milyen módon értesítheti az üzleti partnert?
  • Milyen udvariassági szabályok betartását tartja fontosnak, hogy ne veszítse el az üzleti partnert?
  • Egyeztesse az új megbeszélés feltételeit!

A tárgyalás előzményei

Tárgyalást mindig valamilyen cél elérése érdekében tartanak a felek. Ezt megelőzi, hogy az egyik fél megkeresi a másikat, és közli, hogy milyen ügyben szeretne vele tárgyalni. Ha a megkeresett fél is célszerűnek, indokoltnak tartja a találkozást, akkor a felek megállapodnak a tárgyalás időpontjában, helyében, tárgyában.

Tárgyalás lemondása telefonon

Ha a két fél közül valamelyik nem tud megjelenni a tárgyaláson, azt időben közölni kell írásban és/vagy szóban. Ha első lépésként a telefonos közlést választjuk, akkor a tárgyalási időpont előtt legalább 3 nappal értesíteni kell a másik felet (ha ez még időben lehetséges). Beosztottként csak alacsonyabb rangú személyt hívhatunk a telefonhoz, tehát nem a tárgyaló felet, hanem annak beosztottját kell hívnunk. Köszönés és bemutatkozás után rögtön a tárgyra kell térnünk. Udvariasan tájékoztatni kell a tárgyaló felet, hogy a vezető betegsége miatt hiúsul meg a tárgyalás, amelynek témáját és időpontját is el kell mondani. Fontos lépés, hogy egy új időpontban, esetleg helyszínben megállapodjanak a felek. A beosztott ezt csak akkor tudja megtenni, ha előzetesen megbeszélte a vezetővel.

Tárgyalás lemondása levélben

A telefonon történt lemondás nem helyettesíti, csak kiegészíti az írásos megállapodást. A levélben tájékoztatni kell a tárgyaló felet arról, hogy az időpont a vezető betegsége miatt megváltozott. A telefonos egyeztetésnek megfelelően ismertetni kell az új időpontot és helyszínt. Azt a reményünket is ki kell fejezni, hogy a tárgyalás elhalasztása nem okoz problémát az üzletkötésben. A levelet az udvariassági szabályok betartásával kell megfogalmazni. Ügyelni kell a címzett pontos nevének és címének írására, a megszólításra, és végig udvarias hangvételűnek kell lennie.

Engedmények

A tárgyalás eredményeként mindegyik fél „jól akar járni”, ezért mindegyik arra törekszik, hogy minél több engedményt kapjon a másiktól, de ehhez adni is kell. Éppen ezért, ha önhibánkon kívül nem jön létre a megbeszélt időben a tárgyalás, akkor a másik fél első engedménye lehet az időpont elhalasztása. Ez olyan gesztus, amit illik megtenni, hiszen fontos, hogy a felek egyenlő feltételekkel indulhassanak egy tárgyalási pozícióban.