Gazdasági folyamat az egy év alatt megtermelt javak termelésével, felhasználásával, a jövedelem elosztásával kapcsolatos áru- és pénzmozgás.
árumozgás = reálfolyamat: javak létrehozását, forgalmazását, fogyasztását jelenti.
pénzmozgás = pénz- vagy jövedelemfolyamat: mely a reálfolyamatot kísérő jelenség.

A körforgás alapfogalmai

Q = kibocsátás (output): egy év alatt termelt áru és szolgáltatás mennyiség.
Y = jövedelem: a realizált kibocsátás értékben (munkajövedelem, tőkejövedelem).
C = fogyasztás (consum): a jövedelem egy része, melyet a szükségletek kielégítésére fordítunk.
S = megtakarítás: el nem fogyasztott jövedelme.

Y = C + S

I = beruházás: a termelés bővítését szolgálja.
Felhalmozás: a termelés bővítéséhez szükséges eszközök (mennyiség vagy minőség).

 • készletfelhalmozás (késztermék, nyersanyag)
 • beruházás (épület, gép, jármű)
  • pótlás: forrása az amortizáció
  • bővítés: nyereségből
Nettó beruházás (bővítés) = bruttó beruházás – pótlás

Makrogazdaság szereplői

 1. vállalati szféra: feladata az áruk, szolgáltatások előállítása úgy, hogy bevételeiből fedezze a kiadásait (pl. vállalat, szövetkezetek, bankok, biztosítók)
 2. háztartási szféra: feladata, hogy fogyasztási cikkeket keres és munkát ad el
  1 + 2. magánszféra
 3. állami szféra: az állami szervek összessége. A vállalati szféra megrendelője, a háztartási szféra számára támogatást nyújt, valamint mindkettőtől bevételei (adók) származnak

Makrogazdasági körforgás

A körforgást folyótételek számla segítségével mutatjuk be, amely egy kétoldalú kimutatás; egy gazdasági egység jövedelem műveleteit ábrázolja.

Két szereplős modell

Két szereplős modell


A háztartás valamennyi munkabérét (W) fogyasztásra (c) költi, vagyis nincs megtakarítás.

Y = C
Y = háztartás bevétele

Két szereplő + megtakarítás

Feltételezzük, hogy a vállalat és a háztartás is megtakarít – egy intézmény (tőkepiac, bank) összegyűjti a megtakarításokat és eljuttatja a vállalati szférához.
Sh = háztartás megtakarítása
Sv = vállalat megtakarítása

Két szereplő + megtakarítás
Y = C + I

Háromszereplős modell

Az állam szerepe: az állam bevételei a vállalati és a háztartási szférából származnak adó formájában.
T = adó
Th = háztartás adója
Tv = vállalat adója
Bevételeiből a háztartások számára támogatást, transzfert (Tr) nyújt, a vállalattól pedig megrendeli az állami szféra működéséhez szükséges termékeket, szolgáltatásokat.
G = kormányzati megrendelés

Y = C + I + G
Háromszereplős modell

 

Négyszereplős modell (külföldi kapcsolatok)

Feltételezzük, hogy a külföld csak a vállalati szférával van kapcsolatban.
Export (X): az a jövedelem, ami a kivitt árukért bejön.
Import (IM): az a jövedelem, ami a behozott áruk után kiáramlik az országból.

Négyszereplős modell
Y = C + I + G + X - IM
I = Sh + Sy + Sá + Sk