Emberi erőforrás menedzsment:

A menedzsment azon része, amely az emberekkel, mint a szervezet alapvető erőforrásával foglalkozik annak érdekében, hogy biztosítsa az alkalmazottak leghatékonyabb felhasználását, a szervezeti és az egyéni célok megvalósítását.
Megfelelő helyen, megfelelő időben, létszámban és szaktudással.

Mit jelent a menedzsment?
Az a tevékenység, amelyet egy vagy több személy végez a szervezet tevékenységeinek összehangolása vagy koordinálása céljából A legértékesebb vagyon az emberi állomány, az emberi tőke a siker tényezője.

Célja:
A szervezeti hatékonyság biztosítása úgy, hogy

 • segíti a szervezetet a céljainak megvalósításában   
 • megfelelő létszámban biztosítja a jól képzett, jól motivált alkalmazottakat
 • hatékonyan alkalmazza a munkaerő szaktudását és képességeit
 • biztosítja az alkalmazottak elégedettségét, a munkaéletük minőségét és önmegvalósítását
 • közvetíti a személyzeti irányelveket az alkalmazottak felé
 • segíti az etikus elvek és gyakorlati magatartás fenntartását   
 • a változásokat oly módon menedzseli, hogy az egyének és a tágabb közösség számára is kölcsönösen előnyös legyen
 • a munkavégzés minőségének fenntartása és fejlesztése.

EEM tevékenységei, funkciói/eszközei:

 1. emberi erőforrás stratégia,
 2. emberi erőforrás tervezés, ( toborzás, kiválasztás )
 3. munkakör-elemzés, tervezés (kialakítás),
 4. munkakör-értékelés,
 5. ösztönzés (bérezés, jutalmazások),
 6. munkaerő-ellátás (erőforrás-biztosítás),
 7. teljesítményértékelés,
 8. emberi erőforrás-fejlesztés,
 9. munkaügyi kapcsolatok, érdekegyeztetés,
 10. változásmenedzselés – kultúraváltás,
 11. kommunikáció,
 12. EE információs rendszer

Szervezetelemzés szempontjai:

 • Környezetelemzése
 • A hatalom és vezetőinek elemzése
 • A szervezet tagjainak elemzése
 • Szervezeti struktúra elemzése
 • A szervezet tevékenységének elemzése

A szervezetfejlesztés a gazdasági szervezeten (vállalaton) belüli struktúrák stratégiai törekvéseknek megfelelő, optimális gazdaságossággal működő kialakítása, szükség szerint változtatása a megfelelő belső egyensúly biztosításával.

A szervezetfejlesztés fázisai:

 • szervezeti diagnózis, ~ tisztázni kell a szervezet helyét, helyzetét, -mi van?,
 • stratégiai jövőtervezés, ~ milyen kérdés megválaszolása, -mi legyen?,
 • a vezetői készségek és képességek fejlesztése ~ ez a személyi feltétel,
  konfliktus kezelése és megoldása ~ az átalakítás konfliktusokkal jár, de a
  siker feltétele, hogy konfliktusokat időben megoldják.

A legigényesebben elkészített stratégia is csak annyit ér, amennyit megvalósítanak belőle.
A  stratégia egy szervezet életében olyan írott vagy íratlan módszer, amely meghatározza annak célját,  magában a megvalósításhoz szükséges eszközöket, lehetőségeket, behatárolja a működési kört.
Alapja a stratégiai tervezés, melynek során a szervezet dönt azokról a programokról, melyeket végre kell hajtani a kitűzött cél  elérése érdekében.

A stratégiai tervezés a jövőkép meghatározásával kezdődik és az alábbi tényezőket érinti:

 • küldetés, célok, célkitűzések kijelölése,
 • fő termékek, vagy szolgáltatások kijelölése,
 • piacok és vásárlók feltérképezése,
 • belső erőforrások felkutatása,
 • releváns lehetőségek és veszélyek meghatározása

Minden vállalt belső és külső kapcsolatrendszerét elemzéssel kell feltárni. Amennyiben a külső és belső tényezők között nincs összhang, akkor valószínűleg a szervezetben feszültség van.
A vállalat/vállalkozás stratégiája nem más, mint a hosszútávra kitűzött célok és e célok eléréséhez szükséges eszközök és módszerek meghatározása. 

A szervezetfejlesztési fázisai

 • munkakörök kialakítása
 • formális kötelezettségek kialakítása
 • szervezeti egységek létrehozása
 • megfigyelési, kiértékelési pontok beépítése
 • információs, kommunikációs rendszer kialakítása
 • minőségbiztosítás-teljesítményértékelés, elismerés rendszerének kialakítása