Emberi erőforrás menedzsment:

A menedzsment azon része, amely az emberekkel, mint a szervezet alapvető erőforrásával foglalkozik annak érdekében, hogy biztosítsa az alkalmazottak leghatékonyabb felhasználását, a szervezeti és az egyéni célok megvalósítását
Megfelelő helyen, megfelelő időben, létszámban és szaktudással.

Mit jelent a menedzsment?

Az a tevékenység, amelyet egy vagy több személy végez a szervezet tevékenységeinek összehangolása vagy koordinálása céljából A legértékesebb vagyon az emberi állomány, az emberi tőke a siker tényezője.

Célja:
a szervezeti hatékonyság biztosítása úgy, hogy

 • segíti a szervezetet a céljainak megvalósításában   
 • megfelelő létszámban biztosítja a jól képzett, jól motivált alkalmazottakat
 • hatékonyan alkalmazza a munkaerő szaktudását és képességeit
 • biztosítja az alkalmazottak elégedettségét, a munkaéletük minőségét és önmegvalósítását
 • közvetíti a személyzeti irányelveket az alkalmazottak felé
 • segíti az etikus elvek és gyakorlati magatartás fenntartását   
 • a változásokat oly módon menedzseli, hogy az egyének és a tágabb közösség számára is kölcsönösen előnyös legyen
 • a munkavégzés minőségének fenntartása és fejlesztése.

EEM tevékenységei, funkciói/eszközei:

 •  emberi erőforrás stratégia,
 •  emberi erőforrás tervezés, ( toborzás, kiválasztás )
 •  munkakör-elemzés, tervezés (kialakítás),
 •  munkakör-értékelés,
 •  ösztönzés (bérezés, jutalmazások),
 •  munkaerő-ellátás (erőforrás-biztosítás),
 •  teljesítményértékelés,
 •  emberi erőforrás-fejlesztés,
 •  munkaügyi kapcsolatok, érdekegyeztetés,
 •  változásmenedzselés – kultúraváltás,
 •  kommunikáció,
 •  EE információs rendszer

STRATÉGIA: Egy olyan jövőkép, vízió, amivé a szervezet válni szeretne
A vállalati stratégia:„Ha nem tudom, hová akarok eljutni, akkor teljesen mindegy, hogy melyik vonatra szállok fel.”
Definíció: A vállalati stratégia egy olyan vállalati koncepció (konzisztens célrendszer), amelynek keretein belül előre meghatározzuk a vállalkozás/vállalat célkitűzéseit, és az ezek megvalósításához szükséges eszközöket és erőforrásokat.

A stratégiai tervezés lényege, hogy az intézményt, a célt olyanná alakítsa, ami megfelel a vele szemben támasztott igényeknek. A stratégiai tervezés a környezeti változások és lehetőségek összetevőinek vizsgálatán alapszik.

A stratégiai tervezés a jövőkép meghatározásával kezdődik és az alábbi tényezőket érinti:

 • küldetés, célok, célkitűzések kijelölése,
 • fő termékek, vagy szolgáltatások kijelölése,
 • piacok és vásárlók feltérképezése,
 • belső erőforrások felkutatása,

A stratégiai tervezés során milyen kérdéseket kell tisztázni?

 • Milyen módon kell céljainkat és célkitűzéseinket felülvizsgálni?
 • Milyen termékeket és szolgáltatásokat akarunk nyújtani?
 • Tudunk-e piacokat kialakítani?
 • Milyen mértékben állnak rendelkezésünkre a szükséges erőforrások?
 • Milyen környezet adta lehetőségeket kell kihasználnunk?
 • Milyen, a környezetből adódó veszélyekkel kell számolnunk?
 • Mennyi kockázattal jár mindez, és mennyire vagyunk készek kockázatot vállalni?

A stratégiai tervezés lépései:

 • tervezési folyamat kialakítása
 • környezet tanulmányozása és elemzése
 • mire vonatkozik a stratégiánk (jövőkép, elérendő célok, irányvonalak)
 • cselekvési tervek és források meghatározása, kiválasztása és bevezetése
 • értékelés, az addigiak vizsgálata, amennyiben szükséges változtatások
 • eredmények szétsugárzása

Módszerei:

 • •    PEST-analízis a makro környezet elemzésének módszere (politikai, gazdaságéi, társadalmi és technológiai)
 • •    Elemzési technikák, piackutatás
 • •    SWOT-analízis a közvetlen környezet és a belső környezet átfogó, jövőorientált elemzése (erős és gyenge pontok)

A folyamat
STRATÉGIA        >    TERVEK    >    AKCIÓ    >    EREDMÉNYE

A HUMÁN STRATÉGIA

A különböző funkcionális stratégiák egyike, amelynek legfontosabb célja egy munkaszervezetnél, hogy segítségével meghatározzuk az üzleti célokhoz szükséges mennyiségű, képzettségű, és összetételű munkaerőigényt, és ezt a munkaerőt a továbbiakban hatékonyan és humánusan alkalmazzuk.

Humán stratégia lehetséges tartalma
CÉL 

 • Magasabb szintű emberi szükségletek kielégítése, önmegvalósítás lehetősége
 • Humán erőforrások tőkeként kezelése, hatékony munkaerő-foglalkoztatás
 • Új piaci feltételeknek megfelelő vezetési menedzsment kifejlesztése
 • Humán költségek átstrukturálása a személyhez kötődő költségek irányába
 • Munkahelyteremtés a felszabaduló munkaerő számára, felkészítés új munka végzésére
 • Eredményes működéssel tulajdonosok érdekeinek szolgálata, biztos jövő a dolgozók számára

FELADAT  

 • Szervezeti struktúra elemzése
 • Munkaköri leírások pontosítása
 • Munkakör-értékelés
 • Jövedelemszint vizsgálat
 • Képzési, személyzetfejlesztési program készítése
 • Szociálpolitikai juttatások költségelemzése, gazdálkodás vizsgálata

FELTÉTEL   

 • Humán vezető kijelölése
 • Projekt-team kialakítása (5-6 fő)
 • Számítógépes háttér

RÁFORDÍTÁS   

 • Saját ráfordítás:      
 • Humán vezető
 • Team-tagok
 • Külső ráfordítás:     
 • Külső tanácsadó

ÜTEMTERV   

 • Kezdés:              
 • Befejezés:          

Az emberi erőforrás stratégia készítésének folyamata

Szervezeti stratégiai döntések --> Az EE stratégiai döntései ---> Munkaerő tervezés

A tervezés elkezdésekor 4 alaptényezőre kell figyelemmel lennünk:

 1. milyen távra készítjük a tervet? ( 3-5-10 év, rövid, vagy hosszú távú terv )
 2. milyen érvényességi körre készítjük?
 3. milyen adatokra és elemzésekre van szükségünk? (statisztikai, külső és belső elemzések )
 4. mennyire rugalmas a terv, mennyire tesz eleget a flexibilitás törvényeinek? (ha változnak a körülmények, változtatni lehet-e a tervet is?)

A stratégiai tervezéskor a következő elemeket kell meghatározni:

 • jövőkép (vision), annak a meghatározása, hogy a jövőben hová kívánunk eljutni
 • átfogó cél (mission), mi a szerepe, mi a küldetése, miért van rá szükség
 • alapvető célok (objectives), a funkcionális működésre vonatkozó célok
 • kulcsfontosságú területek (key result areas), hol és milyen változtatásokra van szükség, és ezen belül mi a rangsor?
 • irányvonalak (goals), mit kell elérnie a fejlesztések segítségével

A stratégiai tervezés a következő kulcslépésekből áll:

 • a tervezési folyamat kialakítása;
 • a környezet tanulmányozása és elemzése;
 • a stratégiai fókusz (mire vonatkozik a stratégiánk!) meghatározása, jövőkép, átfogó cél, elérendő célok, irányvonalak;
 • a stratégiák, cselekvési tervek és források meghatározása, kiválasztása és bevezetése;
 • monitorozás, értékelés, az addigiak vizsgálata, amennyiben szükséges változtatások;
 • az eredmények szétsugárzása.

Lényeges megjegyzés: a tervezés nem lineáris folyamat, hanem ismétlődő interaktív, felülről lefelé és alulról felfelé egyaránt kialakítható. A stratégiai tervezés a célok és feladatok folyamatos meghatározása, decentralizált részvételi formában.

A módszerek:

 • PEST-analízis a makro környezet elemzésének módszere (politikai, gazdasági, társadalmi és technológiai tényezők)
 • Elemzési technikák piackutatás, mátrixok
 • SWOT-analízis a közvetlen környezet és a belső helyzet átfogó, jövőorientált elemzése (erős és gyenge pontok)