Emberi erőforrás menedzsment:

A menedzsment azon része, amely az emberekkel, mint a szervezet alapvető erőforrásával foglalkozik annak érdekében, hogy biztosítsa az alkalmazottak leghatékonyabb felhasználását, a szervezeti és az egyéni célok megvalósítását.
Megfelelő helyen, megfelelő időben, létszámban és szaktudással.

Mit jelent a menedzsment?
Az a tevékenység, amelyet egy vagy több személy végez a szervezet tevékenységeinek összehangolása vagy koordinálása céljából A legértékesebb vagyon az emberi állomány, az emberi tőke a siker tényezője.

Célja:
A szervezeti hatékonyság biztosítása úgy, hogy

 • segíti a szervezetet a céljainak megvalósításában   
 • megfelelő létszámban biztosítja a jól képzett, jól motivált alkalmazottakat
 • hatékonyan alkalmazza a munkaerő szaktudását és képességeit
 • biztosítja az alkalmazottak elégedettségét, a munkaéletük minőségét és önmegvalósítását
 • közvetíti a személyzeti irányelveket az alkalmazottak felé
 • segíti az etikus elvek és gyakorlati magatartás fenntartását   
 • a változásokat oly módon menedzseli, hogy az egyének és a tágabb közösség számára is kölcsönösen előnyös legyen
 • a munkavégzés minőségének fenntartása és fejlesztése.

EEM tevékenységei, funkciói/eszközei:

 1. emberi erőforrás stratégia,
 2. emberi erőforrás tervezés, ( toborzás, kiválasztás )
 3. munkakör-elemzés, tervezés (kialakítás),
 4. munkakör-értékelés,
 5. ösztönzés (bérezés, jutalmazások),
 6. munkaerő-ellátás (erőforrás-biztosítás),
 7. teljesítményértékelés,
 8. emberi erőforrás-fejlesztés,
 9. munkaügyi kapcsolatok, érdekegyeztetés,
 10. változásmenedzselés – kultúraváltás,
 11. kommunikáció,
 12. EE információs rendszer

A munkakör értékelés fogalma:

A munkakör-értékelés olyan eljárás, amelynek során a munkakörre vagy annak képességi, vagy kompetencia, valamint piaci értéke alapján relatív fontossági sorrendet állapítunk meg. Ezt a tevékenységet alapvetően a fizetési rendszer megalapozása céljából végezzük
A munkakör értékelés olyan folyamat, amelyben meghatározzuk, hogy a munkaköröknek az adott szervezetben mekkora a relatív súlya fontossága.

 • Szisztematikus: egy előre elhatározott módon, nem véletlenszerűen hajtjuk végre ezt a tevékenységet. Adatokat gyűjtünk, értékelünk és e munkák eredményét regisztráljuk és kommunikáljuk.
 • Relatív: kevésbé tekinthető egy olyan rendszernek, amely teljes pontossággal definiált rutinokból áll, és 100 %-os precizitású eredményeket produkálnak. Másrészt a munkakör-értékelési folyamat eredményeképpen előállítható egy olyan munkaköri rangsor, amely megfelelő alapul szolgálhat a különféle besorolási, bérezési és más EEM tevékenységekhez.

Az érték a fenti szövegkörnyezetben azt emeli ki, hogy mekkora nagyságú, fontosságú esetleg milyen hozzájárulással bír az adott munkakör.
Nem a munkakört betöltő embert, hanem magát a munkakört értékeljük.
Ezt a folyamatot általában egy adott szervezet keretei között alkalmazzuk. De lehet ágazatra, országra kiterjesztve alkalmazni a munkakör-értékelés módszerét.

Az értékelés alapja:

 • munkakör jellemzői
 • szükséges képesség
 • esetleg piaci érték

Folyamata:

 • elemzés
 • szintek szerinti besorolás

A munkakör értékelés célja:

 • ösztönzési rendszer kialakításának alapja
 • információt nyújt a szervezet feladta hatásköri viszonyairól
 • munkakörök közötti relatív fontossági viszonyok maghatározása

Célja:

 • Racionális alapot szolgáltat a jogos és igazságos ösztönzési és javadalmazási rendszerek kidolgozásához és működtetéséhez.
 • Segíti a szervezet menedzsmentjét, hogy igazságos módon rendezze a munkakörök közötti relatív fontossági viszonyokat.
 • Jó alapot biztosít konzisztens munkaköri és bérbesorolási döntésekhez.
 • A munkakör-értékelés alkalmazásának legfontosabb célja, hogy kiküszöböljük a szervezetben uralkodó esetleges káoszt a fizetések és javadalmazások tekintetében.
 • Megalapozza „az egyenlő munkáért egyenlő bért” elvének biztosítását.
 • Hasznos információkat nyújt a szervezet feladat- és hatásköri viszonyairól.
 • Hozzájárul a fejlődés alapú karrier és életpálya-alapú munkakör-családok kidolgozásához.

A munkakör-értékelés 3 elemből tevődik össze:

 • az alkalmazott módszer,
 • a munkakörre vonatkozó információk,
 • a munkakör relatív súlyának meghatározása.

A munkakör-értékelés módszerei:

Szintetikus módszerek

 • Rangsorolás (az egész munkakört nézi és hasonlítja össze más munkakörökkel)
 • páros összehasonlítás (Munkakör-párok összevetése pontozással)
 • munkaköri osztályozás (előre kialakított sémához hasonlítják a különböző munkaköröket)

Analitikus módszerek

 • Hay Guide Chart módszer: A módszer kétféle értékelési eljárás kombinációján alapszik. Segítségével egyrészt meghatározható az adott munkakör jellegzetes profilja, másrészt pedig konkrét számértékkel kifejezve az adott profilhoz tartozó munkaköri érték
 • IPE módszer: pozícióértékelő módszer. Ezzel általában négy értékelő táblát (tudás, befolyás, kommunikáció, innováció) töltenek ki, amiket fizikai munkakörök esetén kiegészíthet egy munkakörnyezetet értékelő tábla is
 • Munkaköri piaci érték módszere (az adott munkakörben elérhető munkaerő-piaci béreket veszi alapul)
 • Képesség-kompetencia módszer (a fizetési struktúra alapozható a szükséges képességekre és kompetenciákra)

Ismertesse az értékelés kulcsjellemzőit:

 • Összehasonlítási folyamat: munkakörök egymáshoz viszonyított relációi
 • Értékelési-mérlegelési folyamat: munkakörök súlyának mérlegelése adott információk alapján
 • Analitikus folyamat: mérlegelést lapos adatgyűjtés, analízis alapozza meg
 • Strukturális folyamat: értékelő előre meghatározott keretek között értékelnek