Emberi erőforrás menedzsment:

A menedzsment azon része, amely az emberekkel, mint a szervezet alapvető erőforrásával foglalkozik annak érdekében, hogy biztosítsa az alkalmazottak leghatékonyabb felhasználását, a szervezeti és az egyéni célok megvalósítását.
Megfelelő helyen, megfelelő időben, létszámban és szaktudással.

Mit jelent a menedzsment?
Az a tevékenység, amelyet egy vagy több személy végez a szervezet tevékenységeinek összehangolása vagy koordinálása céljából A legértékesebb vagyon az emberi állomány, az emberi tőke a siker tényezője.

Célja:
A szervezeti hatékonyság biztosítása úgy, hogy

 • segíti a szervezetet a céljainak megvalósításában   
 • megfelelő létszámban biztosítja a jól képzett, jól motivált alkalmazottakat
 • hatékonyan alkalmazza a munkaerő szaktudását és képességeit
 • biztosítja az alkalmazottak elégedettségét, a munkaéletük minőségét és önmegvalósítását
 • közvetíti a személyzeti irányelveket az alkalmazottak felé
 • segíti az etikus elvek és gyakorlati magatartás fenntartását   
 • a változásokat oly módon menedzseli, hogy az egyének és a tágabb közösség számára is kölcsönösen előnyös legyen
 • a munkavégzés minőségének fenntartása és fejlesztése.

EEM tevékenységei, funkciói/eszközei:

 1. emberi erőforrás stratégia,
 2. emberi erőforrás tervezés, ( toborzás, kiválasztás )
 3. munkakör-elemzés, tervezés (kialakítás),
 4. munkakör-értékelés,
 5. ösztönzés (bérezés, jutalmazások),
 6. munkaerő-ellátás (erőforrás-biztosítás),
 7. teljesítményértékelés,
 8. emberi erőforrás-fejlesztés,
 9. munkaügyi kapcsolatok, érdekegyeztetés,
 10. változásmenedzselés – kultúraváltás,
 11. kommunikáció,
 12. EE információs rendszer

Helye:
Középen. A vezetők és a dolgozók között, ő kapcsolattartó.

Célja:
Erőforrások hatékony felhasználása, és ennek segítségével maximális eredmény elérése. Megkövetelik az emberi erőforrás szakemberektől, hogy direkt vagy indirekt módon bekapcsolódjanak a stratégiai tervezési folyamatba. Az emberi erőforrás menedzserek részt vesznek a döntéshozó üléseken, ahol felvetik az emberi erőforrással kapcsolatos problémákat és megteszik észrevételeiket a szervezet terveivel kapcsolatban.

Ellenőrzési/visszajelzési kapcsolatok:
Lehetőséget kínálnak az emberi erőforrás menedzsereknek, hogy válaszoljanak a kidolgozás alatt lévő vagy a végleges stratégiai üzleti tervekre.

Fontos, hogy mindkét irányban jó kapcsolatot alakítson ki.
Naprakésznek kell lenni a jogszabályváltozásokról.
Meg kell hallgatni a dolgozók problémáját és megfelelően tálalni a vezetőség felé.
Ugyanakkor lehet, hogy szigorúbb döntéseket is neki kell közölni a dolgozókkal. (pl. létszámleépítés)

Tisztában kell lennie a dolgozók igényeivel:

 • ki vehető rá tanulásra
 • kire nem lehet hosszú távon számítani ( gyerekvállalás miatt)

Célja: a szervezeti hatékonyság biztosítása

A szervezet alapvető célja:

 • hosszú távú fennmaradás és növekedés
 • magas teljesítmény
 • minőségi termék
 • megfelelő számú és szakértelemmel rendelkező alkalmazottak foglalkoztatása
 • versenyképes bérszint
 • színvonalas munkakörülmények biztosítása
 • törvények és jogszabályoknak megfelelés

Az EEM fogalma, céljai:

Az EEM végső célja a szervezeti hatékonyság biztosítása. A szervezetek alapvető, hosszú távú célja a fennmaradás és a növekedés.
Az emberi erőforrással kapcsolatos célok: magas teljesítmény, minőségi termékek, megfelelő számú alkalmazotti kör, kontrollált munkaerő költség, alacsony szintű fluktuáció, hiányzás, versenyképes bérszint, a munkavállalók munkaköri elégedettsége, megfelelés a törvényeknek, jogszabályoknak.

Szervezeti struktúra alatt a vállalat azon működési kereteit értjük, amely a specializáció formájával, elmélyültségével, szabályozottságával, az operatív és stratégiai döntési hatáskörök centralizáltságával, vagy decentralizáltságával, ezek szabályozottságával és a hatásköri rendszer egy- vagy többvonalasságával, valamint a működés összehangolását biztosító koordinációs eszközök típusaival, számosságával és leginkább ezen eszközök működést meghatározó, befolyásoló szerepével írható le.

Hagyományos-funkcionális szervezeti struktúra
Felosztja a személyzetet a funkciójuk szerint felismerhető részlegek (vagy osztályok) között. Más esetekben e funkciókat precízebb szervezeti egységekre bontják:

 • fő könyvelőség,
 • pénzügyi főosztály,
 • Humán controlling főosztály és
 • informatikai főosztály.

Divízió jellegű vállalati szerkezet
A divíziós szervezet a felelősségi körök divíziókra való felosztásán alapul. Egy-egy divízió egy-egy közös termék körül szakosodott, különböző funkciójú alkalmazottakat tömörít. 

Mátrix-struktúra
A mátrix típusú szervezettel főleg olyan vállalatok rendelkeznek, amelyeknek a. tevékenységét komplex projektek határozzák meg