Információtartalom vázlata:

 • Milyen jogi eszközök ismerete szükséges ahhoz, hogy a vállalkozás versenyképes legyen a piacon?
 • Áttekintően mutassa be a fogyasztóvédelem érvényes szabályait, nevezze meg fogyasztóvédelem szervezetét!


  Fogyasztóvédelem a gazdaságpolitika kiemelt területe, melynek alapvető célja a fogyasztónak a gyártóval, szolgáltatóval, ill. forgalmazóval szembeni érdekérvényesítés biztosítása. A piacgazdaság működésének fontos ellenőrző szerve.
  Különös hangsúlyt kapott e terület az EU-hoz való csatlakozás után, mivel a tagállamoknak is a jogharmonizáció kapcsán új szabályokat kellett létrehozni.

  Ahhoz, hogy a vállalkozás versenyképes legyen a piacon, ismernie kell a fogyasztóvédelmi törvényt. E törvény rögzíti azokat az általános szabályokat, amelyeket a gazdálkodó szervezetek kötelesek betartani, s meghatározza az alapvető fogyasztói jogokat.

  E jogok

  • Termékbiztonság
  • A fogyasztók vagyoni érdekeinek védelme
  • Fogyasztási kölcsön
  • Címkézés, csomagolás, ár
  • Felelősség, jogkövetkezmények

  Termékbiztonság

  • A törvény kimondja, hogy csak biztonságos áru hozható forgalomba. A termékbiztonságért való felelősség megoszlik a gyártó és a forgalmazó között.

  A fogyasztók vagyoni érdekeinek védelme

  • A törvény tiltja azokat a magatartásokat, amelyek a jogszabályok előírásainak megsértésével megkárosíthatják a fogyasztókat, vagy más módon sérthetik vagyoni érdekeiket.

  Fogyasztási kölcsön

  • A fogyasztók vagyoni érdekeinek védelmében a törvényi szabályozás részletesen foglalkozik a fogyasztási kölcsön szerződéssel. ilyennek minősül minden olyan kölcsön, amely nem tartozik a hitelintézeti törvény hatálya alá.

  Címkézés, csomagolás, ár

  • A fogyasztóvédelmi törvény szerint kizárólag akkor lehet forgalomba hozni az árut, ha a csomagoláson vagy a rajta elhelyezett címkén jól olvashatóan magyar nyelvű információ található.

  Felelősség, jogkövetkezmények

  • A tájékoztatási kötelezettség, illetve a csomagolási előírások megtartásáért való felelősség megoszlik a gyártó és a forgalmazó között.